Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Præsten i Vejlbye (DK)

Herre! hvor urandsagelige ere dine Veje!