Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Juleferierne (DK)

»Vished!« sagde jeg fast besluttet til mig selv, og ombyttede min Ensomhed med Selskabets muntre Larm.