Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Juleferierne (DK)

Ogsaa jeg rejste mig; kyste med taus Ærbødighed hendes Haand, hvilket hun ikke forholdt mig og vendte tilbage til mit Værelse.