Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Juleferierne (DK)

Jeg var beruset af Glæde; intet formaaede at standse den: faa Øjeblikke derefter laae Fader og Datter i hverandres Arme.