Blicher, Steen Steensen Noveller

Rettebesliste

viklede < viftede (s. 15)

bie et bitte Korn endnu! < bie et bitte Korn endnu? (s. 36) (med støtte i GnN)

Trolddommen < Troldommen (s. 39)

Isabel < Jesabel (s. 57)

hævnede sig over < hævede sig over (s. 53) (med støtte i SSk X, 213)

Hvem er det? spurgte jeg < Hvem er det, spurgte jeg? (s. 68) (med støtte i GnN)

der tilhvidskede mig < her tilhvidskede mig (s. 72) (med støtte i SN og GnN)

Skjelmstykker (. . .) Skjelmstykker < Skjelmsstykker (. . .) Skjelmsstykker (s. 119) (med støtte i SN)

Skrupperie < Skupperie (s. 134)

astheniske < astehniske (s. 176)

de < De (s. 222 l. 21, 22, 24). (Blichers inkonsekvens i brug af tiltaleformen de/De og dens bøjninger fastholdes)

dem < Dem (s. 222 l. 25; s. 224 l. 12; s. 231 l. 16)

deres < Deres (s. 230 l. 18)

manne < mange (s. 240). Således i førsteudgaven. Formen findes både i øst- og vestjysk.

suoelt < suolt (s. 250). Således i førsteudgaven og i GnN