Bang, Herman Uddrag fra Stuk (Danske Klassikere)

Næsen: stor næse var fast jodesymbol. - Patti: Adelina P. (1843-1919), verdensberømt ital. sopran. - Nattergal: alias (s. 190) den »belgiske Nattergal« Dyna Beymer; der kan være et, meget tildækket, modelforhold til den svenske Christina Nilsson (f 1843), om hvem Bang 20.9.1885 skriver til Nansen: »Det med Nilssons mange Hyl ængster mig lidt. For otte, nei, ni Aar siden skrev alle Bladene, at hun var gammel« (Vandreaar s. 148).