Bang, Herman Uddrag fra Stuk (Danske Klassikere)

en lejet Karet: for første gang i bogen tales der om to modgående ruter, symboliserende to lige forkerte måder at reagere på 1864-nederlaget. -slesvigske Valpladse: se n.t. 203. - en enkelt Fodgænger: for første gang er ledefiguren ubenævnt; den medarbejdende læser må selv identificere ham med Berg, der er så udvisket, at han ikke går, men glider. - Taagen, der laa over Staden: samtidige kan have associeret til Drachmanns 15 år gamle Engelske Socialisters to sidste linier: »Sænker sig Taagen ... Natten, Døden eller Drømmen«.