Arrebo, Anders Indledning og kommentar. Ved Vagn Lundgaard Simonsen under medvirken af Flemming Hovmann. Ordbog ved Ebba Hjorth. 1983