Arrebo, Anders Uddrag fra Davids Psalmer 1623 og 1627, Tredie Bog