Arrebo, Anders Davids Psalmer 1623 og 1627, Tredie Bog