Larsen, Karl Udenfor Rangklasserne

Udenfor Rangklasserne

5 Rangklasser: ifølge kgl. resolution 1874 blev alle embedsmænd samt indehavere af titler og ordener inddelt i 9 rangklasser.

7 Iliade: oldgræsk epos tilskrevet Homer (ca. 800 f.Kr.). Hovedpersonen er den temperamentsfulde og meget kvindekære græske hærfører Achilles.

11 la': lå. - langmodig: tålmodigt. - den Une: den Onde. - boldne: opsvulmede. - Lige for: lige foran, - b'e: blev.

12 (Ekstra)syle: penge. - Favn(e): længdemål, ca. 1,9 meter. - Amfibium: padde. - Juristationer: jurisdiktioner, retskredse. - Spidskjole: sort herrekjole med spidse skøder. - lige lurk: direkte.

13 Sjikaneringer: drillerier, - fedet sig: gjort sig til gode med. - Furasje(handlerens): foder. - durkdreven: udspekuleret. - God Morgen, Hr. Fischer: Udtrykkets herkomst er ikke fundet.

14 Fejler: fejl. - Krydset: nederste del af ryggen (hos dyr). - Sul: Kødmad.

15 fær'ig: lige. - lumskede: listede sig. - spændte: bar.

16 lavede ... Fiasko: kom med ... uheldig snak. - Neglemansjetter: løse manchetter, der næsten går ud til neglene. - Betydenhed: betydning.

17 ramme ... ud: give et kraftigt, løgnagtigt argument.

18 la'et sprunget: ladet pantsætte.

20 spændte: skyndte.

21 Spir: penge. - Alleenberg: forlystelsesetablissement i Frederiksberg Allé.

22 Amerika: se efterskrift s. 235. - Sjok: arbejdshold. - Bark: tremastet handelssejlskib. - daarligt: knapt, -franske Guldsprøjt: uægte guld (legering af kobber med zink). - Hele Kommersen: alle varerne.

23 sorte: kaffe med brændevin. - (Sømands)sjopper: beværtninger - Jævler: (sv.) djævle. - fær'ig: lige.

24 Methusalem: omtales i 1. Mosebog 5,21 som den ældste af urfædrene; han blev 969 år. - Raden: kroppen. - ambligeret: ansat. - Maduse: tyk, klodset kvinde. - ovenud: tosset.

25 bide Spids paa: give igen.

26 file om: knibe på.

27 Knapper: penge.

28 renok: rigtig nok. - Tak for Seven: tak skæbne. - Trøster: redelighed.

29 brændte den a': blev ude om natten. - Sædeligheden: sædelighedspolitiet.

30 herne: her. - b'ie tisket og disket ... med: at få serveret. - Klos: klæder. - Pjus: ragelse.

32 vindøjede: skeløjede.

33 herre: her. - Skaar: skarn. - Helvedssten: lapis. - Pillespejlene: høje spejle ved vinduespillerne. - Moskus: tidl. brugt som krampestillende og stimulerende lægemiddel.

248

34 Chaiselongue: sofa med ét sidelæn og skævt ryglæn.

35 Filen: snyderi - danderet: listet.

36 rammede: langede, -før: snarere. - Hopsaka'l: småforbryder, alfons. - Raker: pjalter.

37 Bogen om Johannes Evald: C. Molbech: Johannes Ewalds Levnet, Kbh. 1831. - Pigebarnet: Arendse Huulegaard (1743-94). - Vift stolt paa Codans Bølge: Til Dannebroge (1816), fædrelandssang af B.S. Ingemann.

38 Med Sorgen ... Maade: Med Sorgen og Klagen hold Maade! NFS. Grundtvigs gendigtning (1844) af latinsk salme fra 4. årh. Den danske Salmebog nr. 640.

39 desenterede: deserterede. - Lejren ved Hald: ved Hald nær Viborg holdtes 1868-80 store militærøvelser. - bong: god

40 Skaller: stød med panden. - kittede mig ... til: drak mig fuld.

41 Sundaøeme: i det indiske ocean. - Smith brothers: (eng.) firmanavnet Brødrene S.

42 Gerüst: (ty.) stillads.

47 sætte sit Lys: jfr. man tænder heller ikke et Lys og sætter det under en Skjeppe. Matthæus 5.15. - privatisere: leve af sine midler. - Verdensudstillingen: der tænkes vel på udstillingen i 1889. - conseiller d'échafaudage: (fr.) rådgiver i stilladsbygning.

49 Oui, monsieur,: (fr.) ja, hr. - Bonjour , ... voulez: (fr.) God dag, hr., undskyld mig, - men vil De. - Est-ce-que ... anglais?: (fr.) Taler De engelsk? - passede: svarede nej. - Est ... donner: (fr.) vil De være så venlig at give mig.

50 Eiffelhue: høje hat. - Hansen ... Constantia: Restaurant, Strandvejen 231, Charlottenlund; restauratøren 1872-80 hed Hansen. - presser Jer med: vigter jer med. - les bottes ... grand: (fr.) Peter d. Stores støvler. - le plus grand: (fr.) den største. - Ga-Gakkerne: fodtøj. - Qu'est ... dire?: (fr.) hvad betyder det.

51 Voyez vous: (fr.) Ser De. - Très bien: (fr.) udmærket. - Vildtysker: vaskeægte, uciviliseret Tysker. - en ... fra Nørre-Allé: fælledbisse. - Topper: kvaste på hestehovedtøj.

52 Was belieb?: (ty.) Hvad behager? - Kräftiges: (ty.) stærkt, -frisch vom Fass!: (ty.) frisk fra fad! - Bitte: (ty.) Vær så god. - Bisselæ'r: at have bisselæder i skoene betyder at bisse, løbe vildt. - Bismer: stangvægt. - Mit ... sehr: (ty.) med fornøjelse, mange tak. - Entschuldigen ... Abbrechung: (ty.) undskyld den lille afbrydelse, hr. admiral. - der rote Kinese ... weiter: (ty.) den såkaldte røde kineser vil gerne have en cigaret. De har måske - og så videre? - Rath: (ty.) råd. - Zum Andenken: (ty.) som minde. - das war ... Gedanke: (ty.) det var pænt! - jeg takker dem; ikke for futteralet, for det kan jeg købe for en rubel, men jeg takker Dem for den smukke tanke. -Habe die Ehre: (ty.) jeg har den ære.

53 Hædersknøffel: tiltrækkende person.

54 Kroningskirke: Maria Himmelfartskatedralen i Kreml - Slagudtryk: slang. - Koncertsalen: i Tivoli, grundlagt af Georg Carstensen 1843. - Lumbye: H.C. Lumbye (1810-74), musiker, komponist og orkesterdirigent i Tivoli. 249 - Vive la Russie!: (fr.) Leve Rusland. - ff: fin fin. - Homtudere: militære blæsere.

55 Appel: dagsbefaling.

56 Berlings Port: Berlingske Tidende, Pilestræde 34. - dygtigt mæsket: fedet kraftigt. - tyk: føler sig overdådig, lever flot.

60 Det hellige Land: bibelsk betegnelse for Israel, - je ... doller: (platty.) jo ældre, jo tåbeligere. - 64: krigen 1864. - Gomorrha: byerne Sodoma og Gomorrha blev tilintetgjort pga. af deres gudløshed. 1. Mosebog 19,23-25.

61 skinner: som katteskidt i måneskin, gl. talemåde.

62 Vandhund: hund, der bruges til vandjagt. - bakke op: rette an. - Lommeprokurator: sagfører med ringe uddannelse. - Plads: by der anløbes af handelsskibe.

64 genuin: ægte.

65 Raden: kroppen. - læse: noget at læse. - fyrede: skældte ud. - bralrede efter: larmede.

66 sit visse: sin løn. - 1807: krigen mod England 1807-14. - hover: passer.

68 Steamer: (eng.) dampskib. - Puher: foder. - Mosjø: herren.

69 gik over: kontrollerede. - rungenerede: ruinerede. - dreje den: tage en lur.

70 Niels Juel: dansk admiral (1629-97). - anamme: annamme, modtage.

71 totale: totalt afholdende. - torske: dumme sig. - Gumpekassen: tohjulet hestekøretøj.

72 Posekigger: nærgående toldbetjent. - hermetiske Sager: fødevarer i hermetik. - estemerer: agter.

73 Plads: se s. 62. - Koksmatheme: skibskokkens hjælpere. - Fatter: kaptajnen. - liggende: boende. - mønstrer ... a': afskediger efter endt tjeneste til søs.

74 færig: lige ved.

75 herne: her.

76 Carlsberg: Carl Jacobsen (1842-1914) grundlagde bryggeriet Ny Carlsberg 1871; bekostede opførelsen af Jesuskirken i Valby 1891. - Kanaan: Johannes Evangeliet 2,1-9.

78 bortfortusket: smidt væk. - Rommer: glas rom. - Daniels Aabenbaring: sammenblanding af Daniels Bog i Gamle Testamente og Johannes' Åbenbaring i Nye Testamente. - Kongen af Grækenland: Georg I (1845-1913), søn af Christian IX, forsøgte efter 1878 forgæves at generobre Thessalien fra Rusland.

79 Kamosjukker: kammerater. - Forbandt: forbund.

80 Verdens Guld: Samler Eder ikke Skatte paa Jorden, hvor Møl og Rust tærer, Matthæus 6,19. - ikke vide, hvad: jfr. Lukas 23,34: Fader, forlad dem! thi de veed ikke, hvad de gjør.

81 sjover: slider og slæber. - Raspen: antagelig fejl for Rapsen, bunken.