Larsen, Karl Københavnerfortællinger

I det gamle Voldkvartér

121 Voldkvartér: bykvarter i nærheden af en af de gamle volde, her bydelen, der lå lige inden for Nørrevold. Københavns volde blev sløjfede 1872-1900 og gav plads til de nye boulevarder, voldgaderne. - Veritate et arte sororibus: (lat.) Ved sandhed og kunst i søsterlig forening. - Spidsborger(historie): jævn borger.

125 Bankporten: Arbejderbanken på hjørnet af Niels Hemmingsensgade og Valkendorfsgade. - Kirkeuhret: på Helligåndskirken.

126 ny Buste: Johannes Japetus Steenstrup, professor i zoologi 1845-85, død 1897, busten opstillet 1899. - Johan Nicolai Madvig: professor i klassisk filologi 252 1829-1848 og 1851-1879, død 1886. - Henrik Nicolai Clausen: professor i teologi 1822-1874, død 1877. - Latinskolen: Metropolitanskolen. - Indskrift: Disciplina sollerti fingitur ingenium (lat.) dvs. Ved forstandig tugt udvikles medfødte åndsgaver. - Stedet: Fiolstræde 19; se efterskriften. - Post: vandpost.

127Gassen: gasbelysningen.

130Grønttorvet: på Højbro Plads.

132Vestre: Vesterbro. - Bulevarden: Vester Boulevard.

134romantisk ... Søerne: Indtil 1852 var bebyggelsen uden for voldene af rent landlig karakter. Fra 1852 blev områderne uden for søerne frigivet til bebyggelse. Først i 1870 erhvervede Københavns Kommune terrænet mellem voldene og søerne. - Chaiselongue(n): (fr.) se s. 34. - Etagère(n): (fr.) hyldemøbel.

136 Nationaltidendes Aftenavis: begyndte at udkomme 1876 som aftenudgave af Dags-Telegrafen, fra 1877 som aftenudgave af det nye morgenblad Nationaltidende, udgivet af C. Ferslew.

137 Sort: slags. - Spids: petroleumslampens tynde flamme pga. skæv væge. -Kaféen: Røde Lygte, Vimmelskaftet 43.

138 Anseelse: udseende. - Strejfkunde: tilfældig kunde.

139 Rasmus Rask: dansk sprogforsker (1787-1832).

140 ad Vestrekanten: på Vesterbro.

142fortner sig: går hurtigt.

143lapse mig: vigte mig.

144gamle illustrirte: Illustrierte Zeitung, grundlagt 1843. - Berliner Tageblatt: kendt tysk dagblad, grundlagt 1872. - Norddeutsche: Norddeutsche Allgemeine Zeitung, grundlagt 1861 i Berlin. - Tante Voss: Berliner Vossische Zeitung, egtl. Berlinische Privilegierte Zeitung, udg. fra 1751 af Chr. F. Voss. Fik først fra 1911 titlen Vossische Zeitung. - Beilagen: (ty.) tillæg.

145die Beene: (jidd.) benene. - Muljøder: børn af ægteskaber mellem jøder og ikke-jøder. - peder anstændigt: overkorrekt. - paa Grisen: på soldet. - Kartoffelnæser: klumpede næser. - Braksnuder: afstumpede næser. - Krumsnablerne: personer med ørnenæser.

146 han slog ud: Moses slog vand ud af klippen ved Horeb, 2. Moseb. 17,5-6. 150Stifteben: Thymes og Pelts Stiftelse, grundlagt i 18. årh. Bygningen brændte under bombardementet i 1807, blev genopført i 1819. Nuværende bygning er fra 1899.

152 Rejseonkler: rutinerede handelsrejsende.

153 Ehrensache: (ty.) æressag. - Ægtepetere: forkuede ægtemænd. - m.m.: med mere. - pp.: (lat.) praeter plura, med mere. - op med Frederik: refrain fra en populær revyvise, Frederik, er du oppe?

154 Prøvesølv: har en vis, foreskreven finhedsgrad.

155 Eugénie: Eugénie Marie de Montijo (1826-1920), spansk grevinde, gift 1853 med Napoleon III. Efter revolutionen 1870 levede hun i England.

253

- Oh, Klara: Men Clara! hvorfor rødmer du ved Berlings Avis? 1. linje i 9. vise af J.L. Heibergs Gadeviser, Kbh. 1849. - Gibernakker: spirituøs drik.

156la' rulle: lad stå til.

158à la: (fr.) som.

160Enfin: (fr.) altså. - meinetwegen: (ty.) for min skyld gerne.

163 Gesvindighed: fart

164 Kristiansborg: slottet brændte 1884 og nyopførelsen begyndte først 1907. - Whist: kortspil

165 Drackenberg: Christian Jakobsen Dra(c)kenberg (1626-1772), født i Norge, dansk sømand; giftede sig 1. gang 111 år gL og overlevede konen. I sit 132. år friede han flere gange dog uden held. Hans aldersangi-velser har ikke kunnet bekræftes. - Abeparadiset: samfundet. - chic: (fr.) fiks.

167Chaiselonguen: se s. 34. - Saadan .,. Svendsen: »Saa vender vi, Madam Svendsen,« tekst til tegning i vittighedsbladet Punch 1879, hvor en lille mand danser med en stor, svær dame.

170Vesterbro: Vesterbrogade.

174 Robinson: Joachim Heinrich Campe (1746-1818), Robinson der Jüngere, 1779, dansk oversættelse 1784. Campes bog er en bearbejdelse af Daniel Defoe's Robinson Crusoe, 1719.

175 Kirkeplads: Frue Plads. - Organ: stemme. - Stefanus: 2. juledags tekst, Apostlenes Gerninger 6,8-15; 7,54-60.

178 Ottendedagsskrift: Frem, udgivet af Odin T. Kristensen, indeholdt i hver levering ark af skøn-og faglitterære bøger og et par blade faglige småstykker.

179 Monument: på Strandboulevarden for ørelægen H.W. Meyer (1824-1895).

182Schwamm d'rüber: (ty.) det taler vi ikke om.

186norske (bog): se efterskriften.

193Solo Kulør: høj melding i kortspillet L'Hombre.

206 Cliquot de Vandværket: fordrejning af det franske champagnemærke Veuve Clicquot, Den gule Enke. - Blinker ... til mig: uidentificeret revyvise.

207 Derfor ... véd: uidentificeret revyvise. - Kosmografen: fra 1896 blev flere steder i Kbh. fremvist »levende Billeder«, dvs. fotografier, lysbilleder, således i Kinoptikon i Kjøbenhavns Panorama på Rådhuspladsen og i Panorama Hafnia på Amagertorv, Circus Varieté havde en Biomatograph. I 1899 kunne Panorama i Panoptikonbygningen og Kinoptikon vise »Nye levende Billeder« i diorama-ramme. Kosmografen er ikke identificeret. - Gnav: gammelt kort og brikspil. - Den er svart: det er klart.