Larsen, Karl Uddrag fra Københavnerfortællinger

216 Louis Pio(s): dansk socialistleder (1841-1894), idømt forbedringshusstraf 1873, benådet 1875, skrev sine erindringer 1877, samme år han rejste til Amerika. - den frie Tanke: udogmatisk livssyn (tidstypisk udtryk).