Larsen, Karl Uddrag fra Københavnerfortællinger

217 bøvede: forædte. - faar ... paa Haanden: får forskud. - Garfields Mord: USAs præsident J.A.G., f 1831, blev myrdet 1881. - stor Fremstilling: panorama, dvs. store lærreder opspændt i kreds; på den tid fremvist af omrejsende selskaber. - Unionen: USA.