Larsen, Karl Uddrag fra Københavnerfortællinger

218 Barkskib: tremastet handelsskib. - dækker dem tykt: tager sig godt af dem. - Kabinetsbillede: fotografi ca. 16 x 11 cm. - Høvl: uopdragent barn. -Postament: sokkel.