Kierkegaard, Søren Under udgivelsen af Øieblikket : 1855

P551:555


Christenhed er: en Sygdom


Denne Sygdom er fremkommet ved, at man standsede: Missionen.

Χstd. er altid i Uro, Χsthed er som en Obstruktion ved at overvælde sig med Føde.