Kierkegaard, Søren Under udgivelsen af Øieblikket : 1855

P551:552


Christenhedens Indbegreb.er denne:


Det at være Christen er i det nye Testamente den rædsomste af alle Qvaler.

Saa deler Msk-Slægten sig i to ulige store Parter. Den ene er ærlig nok til ikke at negte dette, og siger saa: nei, tak jeg vil sandeligen ikke have Noget af det, det er Fritænkerne. Den anden (Millionerne) er den som tænker som saa: jeg vil nok være Χsten, men jeg maa see at faae det at være Χsten gjort om til Noget, som bedre behager mig.

Kun En, der klart seer, at det at være Χsten er den rædsomste Qval, og saa dog vælger det kun han eier den Hoved-Nøgle der lukker alle Χsthedens Gavtyvestreger op, han kan gjøre hele dette Løgnens 📌Babel aabenbar.