Kierkegaard, Søren Under udgivelsen af Øieblikket : 1855-04-18

P551:551

Historisk Samme[n]stilling.

d. 18 April 55.

Scenen af det lykkelig[e] Skibbrud med de to Tjenere, som læse Listen over hvad der er hændt deres Herrer.


En lignende Sc. mellem antaget en Tjener hos Apostelen 👤Paulus, og en Tjener hos geheime-general-ober-hof-silkevatteret-Consistorialraads-Præsidentheelti Fløiel 👤Petersen.


d. 5 hujus vidnede👤Paulus for 👤Felix og blev derfor kagstrøgen


d 5 hujus skildrede min Herre, i Nærværelse af hans Majestæt Kongen og Dr. hvorledes 👤Paulus vidnede[a] og blev han derfor ophøiet i Greve-Standen endog med Tilladelse at bære en Qvast i Nakken, som ingen Anden turde bære.


Det kan være nok. Enhver kan som han synes fortsætte Listen, Sligt gider jeg ikke have den Uleilighed at udføre; man forstaaer mig nok. Til det Ord Sandhedsvidne som vi nu har faaet frem, og betræffende hvilket vel ikke Faae allerede kan sige til hinanden »vi forstaae det nok« kan saa blot tilføies: den 5te hujus Hver Gang en Præst begynder at sqvadronere om, at han er Sandhedsvidne, svares blot: ja, vi forstaae det nok – den 5te hujus.