Kierkegaard, Søren Biografiske dokumenter

Dok:1

Dåbsattest pdf

Dateret den 21. april 1818

KA, D pk. 6 læg 1. Trykt som B&A I

Dok:2

Attest for koppevaccination pdf

Dateret den 25. april 1818

KA, D pk. 6 læg 1. Trykt som B&A III

Dok:3

Konfirmationsattest pdf

Dateret den 21. april 1828

KA, D pk. 6 læg 1. Trykt som B&A IV

Dok:4

Skolevidnesbyrd fra Michael Nielsen pdf

1830

RA, Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet,

Examen artium: Anmeldelser fra skolerne,

Borgerdydsskolen i København 1809-1847, 3520-03

Trykt som B&A V

Dok:5

Testimonium fra Michael Nielsen pdf

Dateret den 29. sept. 1830

KA, D pk. 6 læg 2. Trykt som B&A VI

Oversat til dansk i kommentaren til SKS 16, 120,3

Dok:6

Bevis for Examen artium pdf

Dateret den 30. okt. 1830

KA, D pk. 6 læg 3. Trykt som B&A VII

Dok:7

Akademisk borgerbrev pdf

Dateret den 30. okt. 1830

KA, D pk. 6 læg 3. Trykt som B&A VIII

Dok:8

Bevis for uegnethed til militærtjeneste pdf

Dateret den 4. nov. 1830

KA, D pk. 6 læg 4. Trykt som B&A IX

Dok:9

Bevis for Anden eksamen pdf

første del

Dateret den 25. april 1831

Bevis for Anden eksamen, anden del

Dateret den 27. okt. 1831

KA, D pk. 6 læg 5. Trykt som B&A X

Dok:10

Protokol over teologisk embedseksamen pdf

Oversigt over teologisk embedseksamen i juni og juli 1840 Dateret juli 1840

Examen theologicum den 3. juli 1840

RA, Den Kgl. Direktion for Universitetet og De lærde Skoler,

Sager vedr. Universitetet og Den polytekniske Læreanstalt,

Det Teologiske Fakultet 1805-1849, 3110-50 og 3110-51

Trykt som B&A XII

Dok:11

Attest fra Michael Nielsen pdf

Dateret nov. 1840

KA, D pk. 6 læg 6. Trykt som B&A XIII

Dok:12

Pastoralseminariets protokol pdf

Vintersemestret 1840-41 og sommersemestret 1841

RA, Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse,

Homiletiske protokoller for Pastoralseminariet 1824-1841, FE-011

Trykt som B&A XIV

Dok:13

Attest fra Pastoralseminariet pdf

Dateret den 1. okt. 1841

KA, D pk. 6 læg 7. Trykt som B&A XVI

Dok:14

Magisterdiplom pdf

Dateret den 20. okt. 1841

KA, D pk. 6 læg 8. Trykt som B&A XVII

Dok:15

Bevis for homiletisk prøve pdf

Dateret den 24. feb. 1844

KA, D pk. 6 læg 9. Trykt som B&A XVIII

Dok:16

Sygejournal pdf

Den 2. okt. til den 11. nov. 1855

RA, Frederiks Hospital, Medicinsk Afdeling A

1852-1909 Journaler, 1555 November - 1856 Februar, 12

Trykt som B&A XX