Kierkegaard, Søren Fra SK · 19. juli 1855 · til C.J. Schou