Kierkegaard, Søren Fra SK · 19. juli 1855 · til C.F. Reitzel

Fra SK · 19. juli 1855 · til C.F. Reitzel

Ja, lad der saa kun blive trykt 500 Exemplarer af Øieblikket No 2. Og bliver der saa, som jeg lovede Dem, at trykke paa: 2det Oplag, svarende til de første 1000.

Det Andet skal jeg nok huske.

Deres Ærbødige
d. 19 Juli 55. 👤S. Kierkegaard.


Til
Hr Boghandler 👤Reitzel.
Til
Hr Boghandler 👤Reitzel.