Oluf Christian Molbech, 1860-1927 Uddrag fra Christian Molbech og hans Søn Christian K. F. Molbech - En Brevveksling

Sjælden Bavtastene
ved Vejen staa,
naar ej Frænde dem rejser for Frænde.
Havamaal 72.