Oluf Christian Molbech, 1860-1927 Uddrag fra Christian Molbech og hans Søn Christian K. F. Molbech - En Brevveksling

Gyldendalske Boghandel
Nordisk Forlag
København Og Kristiania
1908