Oluf Christian Molbech, 1860-1927 Uddrag fra Christian Molbech og hans Søn Christian K. F. Molbech - En Brevveksling

s. VIINærværende Brevveksling fremtræder som afsluttende Led i den Memoireliteratur, der for 25 Aar siden indlededes og senere er bleven fortsat knyttet til Navnet Molbech.