Oluf Christian Molbech, 1860-1927 Uddrag fra Christian Molbech og hans Søn Christian K. F. Molbech - En Brevveksling

s. IV Mindesmærket Over Christian Molbech Og Hans Søn Christian K. F. Molbech Paa Sorø Kirkegaard