1908/1909: Erklæring (Folketinget)

1908/1909: Erklæring (Folketinget)

XXXVIII. Erklæring over det fra Landstinget tilbagesendte Forslag til Lov om Rettens Pleje. (Afgiven af Folketingets Udvalg den 23. Marts 1909.)

Udvalget undtagen Borgbjerg, Alfred Christensen. N. C. Christensen, P. Knud- sen og Krabbe indstiller Lovforslaget til uforandret Vedtagelse,

Et Mindretal (Borgbjerg, Alfred Christensen. N. C. Christensen, P. Knudsen og Krabbe) indstiller Lovforslaget til Forkastelse.

Borgbjerg. Alfred Christensen. N. C. Christensen. Effersøe, Sekretær. Ellinger. Ingvard Jensen. Lars Jensen. Laust Jensen. P. Knudsen. Krabbe. H. Madsen. J. Nielsen. L. Rasmussen (Ribe A. 4. V.), Emil Petersen. Sveistrup, Formand. Ordfører.