1901/1902: Tillæg til betænkning (Folketinget)

1901/1902: Tillæg til betænkning (Folketinget)

LXXXV. Tillæg til Betænkninger over Lovforslagene om 1) Domsmagtens Ordning m. v., 2) den borgerlige Retspleje og 3) Strafferetsplejen.

(Meddelt af det i Folketinget om de nævnte Lovforslag nedsatte Udvalgs Ordførere den 17de Maj 1902).

Saafreint de af Udvalget eller Udvalgets Flertal stillede Ændringsforslag ved- tages, ville forskellige i Lovforslagenes Tekster forekommende Citater være at rette, hvorom følgende Ændringsforslag stilles

af Ordførerne:

Ændringsforslag til

2den Behandling af Forslag til Lov om Domsmagtens, den offentlige Anklagemyn- digheds, Politimyndighedens samt Sagfører- væsenets Ordning.

Til § 9.

1. Stk., L. 6: 㤠188" 1. 㤠306".

Til § 12.

2, Stk.. L. 3: 㤠59", 1. 㤠179".

Til § 46.

L. 1: ,.§§ 47 og 48", 1. ,,§§ 48 og 49".

Til § 49.

1. Stk., L. 1: 㤤 50 ff.", 1. 㤤 51 ff."

1. Stk.. L. 2: 㤤 55 ff.", 1. 㤤 56 ff."

2. Stk., L. 1: 㤤 46 og 47", 1. 㤤 47 og 48".

Til § 50.

1. Stk., L. 5: ,,§§ 46 og 47", 1. ,.§§ 47 og 48".

Til § 51.

1. Stk., L. 1: 㤠50", 1. 㤠51".

3. Stk.. L. 2: 㤠48", 1. 㤠49".

4. Stk., L. 2: 㤠50", 1. 㤠51".

Til § 52.

L. 2: „§ 50", 1. ,.§ 51". L. 4: „§ 55", 1. „§ 56". L. 5: „§ 51", 1. „§ 52".

Til § 54.

L. 2: 㤠51", 1. 㤠52".

Til § 56.

L. 1: „§ 55" 1. „§ 56". L. 5: „§ 51" 1. „§ 52". L. 7: „§48" 1. „§49" og „§49" 1. „§50".

Til § 57.

1. Stk., L. 2: 㤤 54 og 56" 1. 㤤 55 og 57".

1. Stk.. L. 4: ..§§ 46 og 47" 1. „§§ 47 og 48".'

Til § 59.

L. 1: „Kap. III—V" 1. „Kap. 3—6".

Til § 60.

1. Stk., L. 2: ,,§ 55"1. „§ 56".

1. Stk., L. 6: 㤠48" 1. 㤠49".

2. Stk., L. 3: 㤠73" 1. 㤠74".

Til § 61.

L. 3: 㤠57" 1. 㤠58".

Til § 65.

1. Stk. L. 2: 㤤 81 ff." 1. 㤤 745 ff.".

Til § 67.

1. Stk., L. 3: 㤠54" 1. 㤠55".

1. Stk., L. 6: „§§ 60—63" 1. „§§ 61—64".

2. Stk., L. 2: 㤤 64 og 65" 1. 㤤 65 og 66".

3. Stk., L. 3: 㤠65" 1. 㤠66".

Til § 68.

L. 4: 㤠54" 1. 㤠55".

Til § 70.

L. 2: 㤠66" 1. 㤠67".

Til § 72.

L. 2: ,,§ 261" 1. „§ 926". L. 5: „§ 63" 1. „§ 64". L. 8: „§ 65" 1. „§ 66".

Til § 74.

L. 4: „§ 48 Nr. 6" 1. ,,§ 49 Nr. 6".

Til § 81.

2. Stk., L. 3: 㤠93" 1. 㤠94".

3. Stk., L. 3: 㤠95" 1. 㤠96".

Til § 88.

L. 4: ,,§ 86, 3die Stykke" 1. ,,§ 87, 3die Stykke".

Til § 93.

L. 7: 㤠96" 1. 㤠97".

Til § 104.

1. Stk., L. 2: 㤤 94, 99, 100 og 104" 1. 㤤 95, 100, 101 og 104".

1. Stk., L. 5: 㤠100" 1. 㤠101".

Til § 113.

2. Stk., L. 4: „Kapitel IV og V" 1. „Ka- pitel 5 og 6".

Ændringsforslag til

2den Behandling af Forslag til Lov om den borgerlige Retspleje.

Til § 2.

I Nr. 4 ændres: „§ 293, jfr. § 290" til „§ 411, jfr. 408".'

I Nr. 5 ændres: ,,§ 295" til „§ 413".

I Nr. 6 ændres: „§ 314" til „§ 432".

I Nr. 9 ændres: „§ 35" til ,,§ 699".

Til § 4.

I Nr. 1 ændres: „§ 84" til „§ 204".

Til § 8.

1. Stk., L. 1: .,§ 2", 1. ,,§ 123". 1. Stk., L. 3: ,,§ 85", 1. „§ 205". 1. Stk., L. 6: „§ 2, jfr. §§ 3, 4 og 5", 1. „§ 123, jfr. §§ 124, 125 og 126".

Til § 9.

1. Stk., L. 4: 㤠2", 1. 㤠123".

2. Stk., L. 2: ,.§ 2", 1. „§ 123".

Til § 11.

L. 3: ,.Kap. XXVII, og XXVIII", 1. ,.Kap. 40 og 41".

L. 3: „§§ 504 og 516", 1. ,.§§ 626 og 636".

Til § 28.

1. Stk., L. 3: ..Kap. XIX.", 1. „Kap. 32".

Til § 29.

L. 3: „Kap. XIX.", 1. „Kap. 32".

Til § 30.

L. 5: „Kap. XIX.", 1. „Kap. 32".

Til § 31.

L. 2: 㤠94", 1. 㤠214".

Til § 34.

1. Stk., L. 1: 㤠32" 1. 㤠153".

2. Stk., L. 2: „§ 33" 1. „§ 154" og ,,§ 32"

3. 1. „153".

Til § 48.

L. 1: 㤠44" 1. 㤠165".

Til § 69.

L. 3: 㤠72" 1. 㤠192".

Til § 71.

L. 1: 㤠69" 1. 㤠189".

Til § 73.

Stk. 2, L, 1: 㤠72" 1. 㤠192".

Til § 75.

L. 2: 㤠72" 1. 㤠192".

Til § 76.

2. Stk., L. 2: 㤠75" 1. 㤠195".

Til § 77.

L. 2: 㤠72" 1. 㤠192".

Til § 78.

L. 1: ,,§§ 72—77" 1. ,,§§ 192—197«.

Til § 84.

1. Stk., L. 2: 㤠200" 1. 㤠318".

2. Stk.. L. 1: 㤠200" 1. 㤠318".

3. Stk.. L. 1: ,,§ 273" 1. „§ 391".

4. Stk., L. 4: „§ 240" 1. ,,§ 358".

Til § 85.

2. Stk., L. 3: „§ 94" 1. ,.§ 214".

Til § 87.

4. Stk., L. 2: „§§ 32 og 34" 1. ,,§§ 153 og 155".

Til § 91.

2. Stk., L. 2: 㤠90" 1. 㤠210".

Til § 92.

L. 2: „§ 90" 1. ,.§ 210".

Til § 94.

1. Stk., L. 4: 㤠27" 1. 㤠148".

Til § 97.

L. 1: „§§ 94—96" 1. „§§ 214—216".

Til § 98.

1. Stk., L. 1: „§§ 91 og 93—96" 1. „§§ 211 og 213—246".

2. Stk., L. 2: „§§ 91 og 93—96" 1. „§§ 211 og 213—216".

3. Stk., L. 1: „§§ 91 og 93—96" 1. „§§ 211 og 213—216".

Til § 99.

1. Stk., L. 13: ,.§§ 171, 213—216, 236, 257, 258 og 281"' 1. ,.§§ 289, 331—334, 354, 375, 376 og 399".

4. Stk. L. 3: 㤤 135 og 172" 1. 㤤 255 og 290".

Til § 103.

1. Stk., L. 2: 㤠197" 1. 㤠315".

Til § 104.

1. Stk., L. 2: ,,§§ 239, 263 og 286" 1. ,.§§ 357, 381 og 404".

2. Stk. L. 3: 㤠92" 1. 㤠212".

Til § 106.

L. 1: 㤤 26 og 27"' 1. 㤤 147 og 148".

Til § 107.

1. Stk., L. 3: 㤠94" 1. 㤠214".

Til § 119.

L. 4: 㤤 113 til 117" 1. 㤤 234 til 238".

Til § 127.

L. 1: 㤤 125 og 126" 1. 㤤 246 og 247".

Til § 128.

L. 1.: 㤤 125 og 126" 1. 㤤 246 og 247".

Til § 137.

2. Stk., L. 1: „§ 301 og § 303 jfr. § 312" 1. „§ 419 og § 421 jfr. § 430".

Til § 139.

L. 4: „Kap. XXV" 1. „Kap. 38".

Til § 144.

L. 2: 㤠330" 1. 㤠457".

Til § 149.

1. Stk., L. 1: 㤠148" 1. 㤠266".

2. Stk., L. 3: 㤠148" 1. 㤠266".

2. Stk., L. 5. og 6: ,,§§ 237, 263 og 286" 1. „§§ 355, 381 og 404".

Til § 165.

3. Stk., L. 2: 㤠164" 1. 㤠282".

Til § 166.

1. Stk., L. 7: 㤠153" 1. 㤠271".

Til § 168.

3. Stk., L. 3: 㤠149" 1. 㤠267".

Til § 169.

L. 2: 㤠149" 1. 㤠267".

Til § 170.

L. 7: 㤠148" 1. 㤠266".

Til § 171.

L. 2: 㤤 214, 257 og 281" 1. 㤤 332, 375 og 399".

Til § 172.

1. Stk., L. 5: 㤠135" 1. 㤠255".

Til § 174.

L. 2 og 4: 㤠32" i. 㤠153"

Til § 179.

2. Stk., L. 5: 㤠90" 1. 㤠210".

3. Stk., L. 4: ..§ 191" 1. „§ 309".

3. Stk.. L. 5: 㤠192" 1. 㤠310".

4. Stk., L. 2: ,,§ 180" 1. ,,§ 298".

Til § 181.

L. 2: 㤠164" 1. 㤠282".

Til § 182.

1. Stk., L. 6: „§§ 153 og 166" 1. ,,§§ 271 og 284"'.

Til § 183.

L. 2: ,,§ 153" 1. ,,§ 271".

Til § 185.

L. 4: 㤠171" 1. 㤠289".

Til § 187.

4. Stk., L. 2: 㤠117"' 1. 㤠238".

Til § 188.

L. 2: 㤠164" 1. 㤠282".

Til § 189.

L. 3: ,,§§ 211. 215. 258 og 280" 1. „§§329, 333, 376 og 398".

Til § 190.

1. Stk., L. 6: ,,§ 90"' 1. „§ 210".

Til § 192.

3. Stk.. L. 3: 㤤 166 og 168" 1. 㤤 284 og 286".

4. Stk., L. 2: ,,§ 153" 1. „§ 271".

Til § 193.

1. Stk.. L. 2: „§§ 146—152" 1. „§§ 264— 270"'.

2. Stk., L. 5: „§ 149" 1. ,,§ 267".

2. Stk.. L. 6: ,,§ 148" 1. „§ 266".

2. Stk., L. 7: 㤠151" 1. 㤠269"'.

3. Stk., L. 2: ,.§§ 155, 156, 158—163 og 168" 1. „§§ 273, 274, 276-281 og 286".

Til § 194.

2. Stk., L. 2: ,.§ 193 og §§ 146—148" 1. ,,§ 311 og §§ 264—266"!'

Til § 195.

3. Stk., L. 1: ,,§ 165" 1. ,,§ 283".

4. Stk., L. 1: 㤠164" 1. 㤠282".

Til § 198.

2. Stk., L. 3: „§ 222" 1. ,,§ 340".

Til § 199.

L. 1: 㤠198" 1. 㤠316".

Til § 200.

1. Stk., L. 5: „§ 211" 1. ,,§ 329".

Til § 203.

1. Stk., L. 2: ,,§ 200" 1. ,,§ 318".

Til § 204.

3. Stk., L. 3: 㤠221" 1. 㤠339".

Til § 206.

1. Stk., L. 2: ,,§ 208" 1. ,.§ 326".

Til § 209.

1. Stk., L. 3: ,,§ 207" 1. „§ 325".

Til § 213.

L. 9: „§ 214" 1. ,,§ 332".

Til § 214.

1. Stk., L. 2: 㤤 148, 149 og 173 ff."

1. ,.§§ 266, 267'og 291 ff.".

1. Stk., L. 3: ,,§ 193" 1. „§ 311".

Til § 215.

1. Stk., L. 2: ,,§ 149" 1. „§ 267".

2. Stk., L. 3: ,.§ 211" 1. ,,§ 329".

Til § 216.

4. Stk., L. 2: „§ 218" 1. ,.§ 336".

Til § 217.

3. Stk., L. 5: „§ 204" 1. ,,§ 322".

Til § 223.

L. 1 og 4: ,.§ 222" 1. „§ 340".

Til § 224.

1. Stk., L. 7: 㤠208" 1. 㤠326".

3. Stk., L. 1: 㤠222" 1. 㤠340".

3. Stk., L. 2: ,,§ 223" 1. „§ 341".

Til § 225.

L. 8: „§§ 222 og 223" 1. ,,§§ 340 og 341".

Til § 227.

L. 6: 㤤 206 og 208" 1. 㤤 324 og 326". L. 7: 㤠207" 1. 㤠325". '

Til § 228.

L. 2: 㤠28" 1. 㤠149".

Til § 229.

2. Stk., L. 1: ,,§ 94" 1. „214".

Til § 231.

L. 2: 㤠29" 1. 㤠150".

Til § 232.

L. 4: 㤤 226, 229 og 230" 1. 㤤 344, 347 og 348".

Til § 236.

1. Stk., L. 3: 㤠213" 1. 㤠331". 1. Stk., L. 4: 㤠214" 1. 㤠332".

Til § 243.

1. Stk., L. 1: ,,§ 6" 1. „§ 127".

Til § 244.

1. Stk. L. 2: 㤠94" 1. 㤠214".

Til § 247.

1. Stk. L. 1: ,,§ 246" 1. „§ 364". 1. Stk. L. 3: „§ 201" 1. ,,§ 319".

3. Stk. L. 1: 㤠202" 1. 㤠320".

Til § 248.

L. 1: 㤤 246 og 247" 1. 㤤 364 og 365".

Til § 254.

1. Stk., L. 1: „§ 253" 1. „§ 371". 1. Stk., L. 2: „§ 252" 1. ,.§ 370".

4. Stk., L. 5: 㤤 209, 210 og 211" 1. 㤤 327, 328 og 329".

5. Stk., L. 3: ,,§ 218" 1. „§ 336".

Til § 255.

L. 3: ,,§ 252" 1. „§ 370". L. 7: ,.§ 254" 1. „§ 372".

Til § 256.

L. 4: ,,§ 254" 1. „§ 372".

Til § 257.

1. Stk., L. 4: 㤤 148 og 149" 1. 㤤 266 og 267".

1. Stk., L. 6: 㤠193" 1. 㤠311".

Til § 258.

1. Stk., L. 2: 㤠149" 1. 㤠267". 3. Stk., L. 3: 㤠218" 1. 㤠336".

Til § 259.

1. Stk., L. 1: 㤠212" 1. 㤠330".

2. Stk., L. 1: 㤠216" 1. 㤠334".

3. Stk., L. 1: 㤤 243 og 246" 1. 㤤 361 og 364".

Til § 260.

1. Stk., L. 3: ,,§ 206" 1. „§ 324".

2. Stk., L. 2: 㤤 219 og 220" 1. 㤤 337 og 338".

Til § 261.

1. Stk., L. 3: ,,§§ 252 ff." 1. „§§ 370 ff."

Til § 263.

1. Stk., L. 2: 㤠252" 1. 㤠370".

Til § 265.

1. Stk., L. 3: „§ 243" 1. ,,§ 361".

1. Stk., L. 5: 㤠6" 1. 㤠127".

Til § 267.

L. 1: „§ 111, § 153 eller § 183" 1. „§ 232, § 271 eller § 301".

Til § 269.

2. Stk., L. 2: 㤠259" 1. 㤠377".

Til § 273.

1. Stk., L. 2: 㤠2" 1. 㤠123".

Til § 275.

2. Stk., L. 1: ,,§ 202" 1. „§ 320".

Til § 279.

1. Stk., L. 1: 㤠277" 1. 㤠395".

3. Stk., L. 1: 㤤 8 og 85" 1. 㤤 129 og 205".

Til § 281.

1. Stk., L. 3: 㤠277" 1. 㤠395".

2. Stk., L. 3: „§§213—216" 1. „§§ 331—334".

Til § 282.

L. 2: „Kap. XVIII.—XX." 1. „Kap. 31 —33".

Til § 283.

1. Stk., L. 1: 㤠6" 1. 㤠127".

1. Stk., L. 5: ,.§§ 243, 244 og 245" 1. „§§ 361, 362 og 363".

2. Stk., L. 3: „Kap. XXI." 1. „Kap. 34".

3. Stk., L. 1: „Kap. XXII." 1. „Kap. 35".

Til § 284.

L 1: 㤠246" 1. 㤠364".

Til § 285.

1. Stk.. L. 2: 㤠201" 1. 㤠319". 3. Stk.. L. 3: 㤠202" 1. 㤠320".

Til § 286.

1. Stk., L. 2: „§§ 250 og 263" 1. ,,§§ 368 og 381".

2. Stk., L. 1: ,,§§ 256 og 260" 1. „88 374 og 378".

1. Stk., L. 2: ,,§§ 261 og 264" 1. „88 379 og 382".

Til § 287.

L. 4.: ,.§ 254" 1. „§ 372".

Til § 288.

1. Stk., L. 4: ,.§ 218" 1. ,,§ 336".

2. Stk., L. 2: ,.§ 200" 1. „§ 318".

2. Stk.. L. 4: ,.§§ 210 og 218" 1. ..§§ 328 og 336".

Til § 291.

2. Stk., L. 4 og 3. Stk. L. 1: ,.§ 290" 1. ,.§ 408".

Til § 292.

L. 1 og 4: „§ 290" 1. ,.§ 408". L. 3: ,.§§ 20, 30, 42, 45 og 75" 1. ,.§§ 141. 151, 163, 166 og 195".

Til § 293.

L. 2: „Kap. XXIV." 1. „Kap. 37".

Til § 298.

L. 5: „§ 299" 1. ,.§ 417".

Til § 299.

L. 4: 㤠194" 1. 㤠312".

Til § 300.

L. 1: 㤤 297 og 298" 1. 㤤 415 og 416".

Til § 301.

L. 1: „Kap. XIX." 1. „Kap. 32".

Til § 302.

L. 3: 㤠296" 1. 㤠414".

Til § 308.

L. 2: 㤤 306 og 307" 1. 㤤 424 og 425".

Til § 309.

L. 2: „§ 306" 1. „§ 424". L. 3: „Kap. XI." 1. „Kap. 24".

Til § 312.

1. Stk., L. 2: 㤠303" 1. 㤠421".

Til § 315.

L. 1: 㤠314" 1. 㤠432".

Til § 331.

L. 2: „§ 324" 1. „451".

Til § 332.

L. 3: 㤠325" 1. 㤠452".

Til § 333.

1. Stk. L. 3: 㤠109" 1. 㤠229".

Til § 334.

1. Stk. L. 3: 㤠333" 1. 㤠460".

Til § 335.

2. Stk.. L. 1: „§ 153, jfr. §§ 182 og 192" 1. „§' 271, jfr. §§ 300 og 310".

2. Stk., L. 2: ,.§ 153" 1. „§ 271".

Til § 336.

L. 5: „Kap. VIII." 1. Kap. 21".

Til § 339.

1. Stk., L. 2: „§§ 340—342" 1. „§§ 467— 469".

1. Stk., L. 2: „Kap. XXXI." 1. „Kap. 45".

3. Stk., L. 1 og 3: 㤠326" 1. 㤠453".

6. Stk., L. 2: „§ 345" 1. „§ 472„.

Til § 341.

L. 4: 㤠339" 1. 㤠466".

Til § 343.

L. 3: „339" 1. „§ 466".

L. 4: „Kap. XXXI." 1. „Kap. 45". L. 6: „§ 345" 1. „472".

Til § 344.

L. 3: „§§ 339—343" 1. „466—470".

Til § 345.

1. Stk., L. 4 og 11: „§§ 339—343" 1. „§§ 466-470".

Til § 347.

1. Stk., L. 4: 㤤 S84. 386 og 392" 1. 㤤 514, 516 og 522".

Til § 349.

1. Stk., L. 4: 㤤 350, 403 og 404" 1. 㤤 477. 533 og 534".

Til § 351.

L. 4: 㤠403" 1. 㤠533".

Til § 352.

1. Stk., L. 2: „§ 363" 1. ,,§ 490".

Til § 354.

1. Stk., L. 1: 㤠350" 1. 㤠477".

Til § 364.

L. 5: „Kap. XXXI" 1. „Kap. 45".

Til § 368.

1. Stk., L. 1 : 㤠329" 1. 㤠456".

Til § 374.

2. Stk., L. 5: 㤠363" 1. 㤠490".

Til § 381.

L. 1: „§ 380, jfr. § 379" 1. „§ 507, jfr. § 506".

Til § 384.

1. Stk., L. 3: 㤠403" 1. 㤠533".

4. Stk., L. 3: 㤠452" 1. 㤠578".

Til § 386.

2. Stk., L. 2: 㤠326" 1. 㤠453".

Til § 387.

L. 1: 㤠328" 1. 㤠455".

Til § 390.

L. 2: 㤠384" 1. 㤠514" og 㤠402" 1. 㤠532".

Til § 397.

1. Stk.. L. 6: 㤠400" 1. 㤠530".

Til § 398.

L. 3: 㤠397" 1. 㤠527".

Til § 401.

1. Stk., L. 2: 㤠81" 1. 㤠201".

Til § 405.

L. 1: 㤤 403 og 404" 1. 㤤 533 og 534". L. 2: 㤤 400 og 401" 1. 㤤 530 og 531".

Til § 406.

2. Stk., L. 4: 㤠416" 1. 㤠546".

Til § 407.

1. Stk., L. 1: 㤠406" 1. 㤠536".

2. Stk., L. 5: 㤠81" 1. 㤠201".

2. Stk., L. 9: 㤤 401 og 390" 1. 㤤 531 og 502".

Til § 408.

3. Stk., L. 6: 㤠407" 1. 㤠537".

Til § 409.

3. Stk., L. 4: 㤠427" 1. 㤠557".

Til § 410.

1. Stk., L. 2: 㤠408" 1. 㤠538".

Til § 411.

L. 1: „§§ 408—410" 1. „§§ 538—540".

Til § 412.

L. 1: 㤠407" 1. 㤠537".

Til § 413.

1. Stk., L. 5: „§§ 408—411" 1. „§§ 538 -541".

3. Stk., L. 2: 㤠407" 1. 㤠537".

3. Stk., L. 10: 㤠401" 1. 㤠531".

Til § 414.

L. 6: 㤠427" 1. 㤠557".

Til § 415.

L. 2: 㤠407" 1. 㤠537".

Til § 416.

1. Stk.. L. 5: 㤠407" 1. 㤠537". 1. Stk., L. 6: 㤠413" 1. 㤠543".

Til § 419.

1. Stk., L. 5: 㤠413" 1. 㤠543". 1. Stk., L. 8: 㤠414" 1. 㤠544". 1. Stk., L. 11: 㤠412" 1. 㤠542". 1. Stk., L. 21: 㤠417" 1. 㤠547".

Til § 421.

L. 1: 㤠416" 1. 㤠546".

Til § 422.

1. Stk., L. 7: 㤠416" 1. 㤠546".

Til § 423.

1. Stk., L. 2: „§ 417" 1. „547".

Til § 425.

2. Stk., L. 1: 㤠410" 1. 㤠540".

Til § 426.

L. 3: 㤠414" 1. 㤠544".

Til § 427.

1. Stk., L. 1: 㤠414" 1. 㤠544".

1. Stk., L. 11: 㤠81" 1. 㤠201".

Til § 428.

2. Stk., L. 2: 㤠423" 1. 㤠553",

Tillæg til Betænkninger o. Lovf. om Domsmagtens Ordning m. fl.

Til § 429.

1. Stk., L. 10: 㤠427" 1. 㤠557".

Til § 430.

L. 1: ,,§ 438" 1. „§ 568".

Til § 432.

1. Stk., L. 1: „Kap. XXXV." 1. „Kap. 50".

Til § 433.

L. 2: 㤤 368, 369 og 370" 1. 㤤 495, 496 og 497".

Til § 434.

1. Stk., L. 1: 㤠371" 1. 㤠498".

Til § 435.

L. 1: 㤠372" 1. 㤠499".

Til § 436.

L. 1: 㤠373" 1. 㤠500".

Til § 446.

1. Stk., L. 5: „Kap. VIII." 1. „Kap. 21".

Til § 449.

1. Stk., L. 5: ,,§ 446" 1. „§ 572".

Til § 450.

3. Stk., L. 2: 㤠445" 1. 㤠571".

Til § 452.

L. 2: „§ 451" 1. ,,§ 577". L. 5: ,.§§ 453 og 454" 1. „§ 579". L. 8: „Kap. XXXIII." 1. „Kap. 48".

Til § 460.

L. 1: 㤠459" 1. 㤠583".

Til § 472.

1. Stk., L. 2: 㤠326" 1. 㤠453".

2. Stk., L. 1: 㤠326" 1. 㤠453".

Til § 473.

L. 2: 㤠327" 1. 㤠454".

Til § 474.

3. Stk., L. 1: 㤠290" 1. 㤠408".

3. Stk., L. 4: „Kap. XXV" 1. „Kap. 38".

Til § 476.

L. 1: 㤠363" 1. 㤠490".

Til § 479.

L. 2: „§§ 352 og 353" 1. „§§ 479 og 480". L. 4: „§§ 365—373" 1. „§§ 492—500".

Til § 480.

L. 7: 㤠363" 1. 㤠490".

Til § 481.

1. Stk., L. 6: 㤠94" 1. 㤠214".

2. Stk., L. 5: 㤤 94 og 95" 1. 㤤 214 og 215".

3. Stk., L. 4: 㤠95" 1. 㤠215".

Til § 486.

L. 2: 㤠481" 1. 㤠605".

Til § 487.

L. 4: 㤠486" 1. 㤠610".

Til § 489.

L. 4: 㤠487" 1. 㤠611".

Til § 499.

L. 2: „§§ 472—476" 1. „§§ 596—600". L. 2—3:'§§ 480—481" 1. „§§ 604—608". L. 3: „§§ 483—492" 1. „§§ 608—614".

Til § 500.

L. 3: 㤠459" 1. 㤠583".

Til § 505.

1. Stk., L. 1: 㤠503" 1. 㤠625".

Til § 506.

1. Stk., L. 1: „§ 503" 1. ,,§ 625".

Til § 507.

L. 3: 㤤 502 og 503" 1. 㤤 624 og 625".

Til § 509.

3. Stk., L. 2: 㤠508" 1. 㤠630".

Til § 517.

1. Stk., L. 1: 㤠575" 1. 㤠635".

Til § 518.

1. Stk., L. 1: 㤠515" 1. 㤠635".

Til § 519.

L. 2: 㤠515,, 1. 㤠635".

Til § 526.

L. 3: „Kap. XXXIII.—XXXVI." 1. „Kap. 48—51".

Til § 531.

L. 2: 㤠84" 1. 㤠204".

Til § 532.

L. 4: „Kap. XXV." 1. „Kap. 38".

Udvalgenes Betænkninger m. m. 150

Til § 533.

L. 1: 㤠531" 1. 㤠659".

Til § 534.

1. Stk., L. 2: 㤠531" 1. 㤠659".

Til § 536.

L. 4: 㤠470" 1. 㤠594".

Ændringsforslag til

2den Behandling af Forslag til Lov om Strafferetsplejen.

Til § 3.

L. 2: „Kap. XXXII." 1. „Kap. 93".

Til § 5.

Stk. d., L. 3: 㤠2" 1. 㤠666".

Til § 6.

1. Stk., L. 2: 㤠5" 1. 㤠669".

Til § 7.

L. 1: „§§ 5 og 6" 1. §§ 669 og 670".

Til § 14.

2. Stk., L. 2: 㤠13" 1. 㤠677" og 㤠12" 1. 㤠676".

Til § 23.

2. Stk., L. 2: 㤠21" 1. 㤠685".

Til § 25.

1. Stk., L. 3: ,,§ 31" 1. „§ 695".

Til § 27.

L. 3: 㤤 195 og 206" 1. 㤤 860 og 871".

Til § 30.

L. 2: „§§ 31 og 35" 1. ,,§§ 695 og 699".

L. 5: „Kapitlerne XIX. og XX." 1. „Ka- pitlerne 79 og 80".

Til § 31.

2. Stk., L. 3: „§ 30" 1. ,,§ 694".

Til § 34.

L. 1: „§ 31" 1. „§ 695". „

L. 4: 㤠366" 1. 㤠1032".

Til § 35.

1. Stk., L. 3: 㤠376" 1. 㤠1042".

4. Stk., L. 4: .,§ 374" 1. „§ 1040" og „§ 375" 1. „§ 1041".

Til § 36.

1. Stk., L. 2: 㤠33" 1. 㤠697".

1. Stk., L. 5: „Kapitel XXXI." 1. „Kapitel 92".

Til § 38.

3. Stk., L. 3: 㤠12" 1. 㤠676".

Til § 42.

1. Stk., L. 7: 㤠12"' 1. 㤠676".

Til § 45.

1. Stk., L. 2: 㤠66" 1. 㤠730". 1. Stk., L. 3: 㤠207" 1. 㤠872".

Til § 47.

L. 3: 㤠144" 1. 㤠808".

Til § 54.

Stk. 2, L. 1: 㤠31" 1. 㤠695". Stk. 3, L. 2: 㤠52" 1. 㤠716".

Til § 55.

L. 1: 㤠54" 1. 㤠718".

Til § 56.

L. 1: 㤠61" 1. 㤠725".

Til § 57.

3. Stk., L. 1: „§ 2" 1. „§ 666". 3. Stk., L. 2: „§§52—55" 1. „§§ 716—719".

Til § 58.

L. 4: 㤠96" 1. 㤠760".

Til § 59.

L. 6: 㤠96" 1. 㤠760".

Til § 60.

3. Stk., L. 4: „Kapitlerne XXVII—XXIX" 1. „Kapitlerne 88—90".

Til § 62.

L. 2: 㤠61" 1. 㤠725".

Til § 63.

2. Stk., L. 3: „§ 61"" 1. ,.§ 725".

3. Stk., L. 5: 㤠96" 1. 㤠760".

Til § 64.

L. 1—2: „§§62 og 63" 1. „§§ 726 og 727" L. 3: „§ 63" 1. „§ 727".

Til § 68.

2. Stk., L. 1 : 㤠12" 1. 㤠676".

Til § 73.

4. Stk., L. 6: 㤠284" 1. 㤠949".

Til § 77.

2. Stk., L. 3: ,.§§ 285 og 288—290" 1, „§§ 950 og 953—955".

Til § 79.

4. Stk, L. 2: 㤤 12 og 14" 1. 㤤 676 og 678".

Til § 81.

1. Stk., L. 1: 㤤87 og 88" 1. 㤤751 og 752".

1. Stk., L. 2: 㤠84" 1. 㤠748".

1. Stk., L. 5: 㤠323" 1. 㤠989".

1. Stk, L. 8: „'§ 106 jfr. § 113" 1. § 770 jfr. § 777".

1. Stk, L. 10: 㤠373" 1. 㤠1039".

Til § 83.

1. Stk, L. 1: ,,§ 81" 1. „§ 745".

Til § 85.

2. Stk, L. 1 : 㤠84" 1. 㤠748".

Til § 87.

L. 2: 㤠84" 1. 㤠748".

Til § 88.

2. Stk, L. 2: 㤠87" 1. 㤠751".

Til § 102.

1. Stk, L. 1: ,§ 107" 1. „§ 765".

1. Stk, L. 2.: 㤤 330, 340, 344, 250 og 459" 1. 㤤 996, 1006, 1010, 1016 og 1025".

2. Stk, L. 4: „§ 50" 1. ,.§ 714".

Til § 111.

1. Stk., L. 5: 㤠68" 1. 㤠732".

Til § 112.

3. Stk, L. 2: 㤠110"' 1. 㤠774".

Til § 113.

1. Stk, L. 6: 㤠106" 1. 㤠770".

Til § 114.

1. Stk, L. 7: 㤠107" 1. 㤠765".

Til § 115.

2. Stk, L. 6: 㤤 4 og 50" 1. 㤤 668 og 714"'.

3. Stk, L. 3: 㤠68" 1. 㤠732".

Til § 117.

L. 2 og 4: 㤠12" 1. 㤠676".

Til § 124.

3. Stk, L. 1—2: „§§ 101 og 103" 1. „SS 765 og 767".

Til § 125.

L. 2: ,,§ 110" 1. „§ 774". L. 6: „§ 68" 1. „§ 732"'.

Til § 127.

L. 6: 㤤 106 og 113" 1. 㤤 770 og 777".

Til § 129.

L. 13: 㤠200" 1. 㤠865".

Til § 130.

2. Stk, L. 2: 㤠117" 1. 㤠781".

Til § 132.

2. Stk., L. 1: 㤠99" 1. 㤠763".

Til § 135.

L. 1: 㤠132" 1. 㤠796". L. 4: 㤠134" 1. 㤠798".

Til § 136.

2. Stk, L. 1: 㤠99" 1. 㤠763".

Til § 137.

1. Stk, L. 7: 㤠46" 1. 㤠710".

Til § 139.

1. Stk, L. 4: 㤠68" 1. 㤠732".

Til § 140.

L. 7: 㤠136" 1. 㤠800".

Til § 145.

2. Stk, L. 4: 㤠143" 1. 㤠807".

Til § 147.

4. Stk, L. 3: „§ 139" 1. „803".

Til § 151.

1. Stk., L. 3: „Kapitel IX" 1. „Kapitel 69".

Til § 156.

2. Stk., L. 2: 㤠31" 1. 㤠695".

Til § 158.

1. Stk., L. 3 og 7: 㤠156" 1. 㤠820".

Til § 160.

1. Stk., L. 3: 㤠143" 1. 㤠807".

3. Stk., L. 3: „88 145—148" 1. „88 809 —812".

Til § 164.

1. Stk., L. 5: 㤠168" 1. 㤠832".

2. Stk., L. 1: „§ 157" 1. „§ 821". 2. Stk., L. 2: ,.§ 151" 1. „§ 825".

Til § 165.

1. Stk.. L. 2: 㤠161" 1. 㤠825". 3. Stk.. L. 1: 㤠164" 1. 㤠828".

3. Stk., L. 2: 㤤 172 fL" 1. 㤤 836 ff.".

Til § 168.

L. 3: 㤠254" 1. 㤠919".

Til § 169.

2. Stk.. L. 3: ,.§§ 157, 159 og 160" 1. „§§ 821, 823 og 824".

Til § 170.

1. Stk., L. 4: 㤠162" 1. 㤠826".

Til § 171.

1. Stk., L. 5 og 12: 㤠46" 1. 㤠710".

3. Stk., L. 2: 㤠200" l. 㤠865".

Til § 172.

1. Stk.. L. 7: 㤤 173 og 174" 1. 㤤 837 og 838".

Til § 173.

1. —3. Stk., L. 1: ,,§167-' 1. ,,§ 831«.

Til § 177.

3. Stk., L. 1: „§ 167« 1. „§ 831".

Til § 178.

2. Stk., L. 3: 㤠173" 1. 㤠837".

Til § 179.

L. 3.: 㤠168" 1. 㤠832".

Til § 180.

1. Stk., L. 5: 㤠88" 1. 㤠752".

Til § 189.

3. Stk., L. 3: 㤠195" 1. 㤠860".

Til § 190.

1. Stk., L. 2: „§ 32" 1. „§ 696«. 3. Stk., L. 4: „§ 32'' 1. „§ 696".

Til § 194.

L. 2: „§ 33" 1. ,,§ 697".

Til § 195.

1. Stk., L. 1: ,.§§ 187 og 188'' 1. ,.§§ 852 og 853''.

1. Stk., L. 2: ,,Kap. 11—17'' 1. ,.Kap. 71 —77''.

2. Stk., L. 2: ,,§ 203" 1. „§ 868".

Til § 196.

1. Stk.. L. 3: „§§ 207—210" 1. ,.§§ 872— 875".

Til § 198.

2. Stk., L. 1: „§ 31" 1. ,.§ 695".

Til § 199.

L. 8: „§ 195" 1. „§ 860". L. 9: „§ 206" 1. ,,§ 871".

Til § 200.

2. Stk., L. 1: ..§§ 133 og 145, jfr. § 160, §§ 161 og 170'' 1. „§§ 797 og 809, jfr. § 824, §§ 825 og 834".

3. Stk., L. 1: 㤠129" 1. 㤠793".

Til § 201.

1. Stk., L. 2: 㤠31" 1. 㤠695".

Til § 203.

L. 3: 㤠201'' 1. 㤠866".

Til § 207.

1. Stk., L. 4: 㤠45'' 1. 㤠709''.

2. Stk., L. 2: 㤠71" 1. 㤠735".

Til § 208.

1. Stk., L. 3: 㤠151" 1. 㤠815".

4. Stk., L. 1: 㤠207" 1. 㤠872".

Til § 212.

L. 4: 㤠353" 1. 㤠1019".

Til § 219.

1. Stk., L. 9: 㤠101" 1. 㤠765".

Til § 221.

3. Stk., L. 1 og 3: '㤠58" 1. 㤠722".

3. Stk., L. 2: 㤠59" 1. 㤠723"'.

Til § 222.

2. Stk., L. 2: 㤠221" 1. 㤠886".

Til § 223.

L. 5: „§§ 219—222" 1. „§§ 884—887".

Til § 224.

1. Stk., L. 4—5: „§§ 219—223'' 1. ,.§§ 884 —888".

2. Stk., L. 1: „Kap. XX." 1. „Kap. 80".

Til § 230.

1. Stk., L. 2: 㤠228" 1. 㤠893".

2. Stk., L. 4 og 7: 㤤 221 og 223" 1. 㤤 886 og 888".

Til § 236.

1. Stk., L. 1: 㤠71" 1. 㤠735".

Til § 241.

4. Stk., L. 2: „§ 228" 1. ,,§ 893".

Til § 245.

1. Stk., L. 2: „§ 257" 1. „§ 916«.

Til § 248.

2. Stk., L. 11: 㤠234" 1. 㤠899"-

2. Stk., L. 15: „§ 102, jfr. §§ 124 og 131".

1. „§§ 766, jfr. §§ 788 og 795".

Til § 249.

2. Stk., L. 1: 㤠248" 1. 㤠913".

Til § 254.

1. Stk., L. 3: 㤠327" 1. 㤠993".

Til § 258.

2. Stk, L. 3: 㤠267" 1. 㤠932".

Til § 260.

L. 7: 㤠12" 1. 㤠676".

Til § 261.

3. Stk, L. 3 : 㤠72" 1. 㤠73".

Til § 264.

1. Stk, L. 1: 㤠263" 1. 㤠928".

Til § 265.

L. 1: ,,§§ 263 og 264" 1. §§ 928 og 929".

Til § 269.

L. 1: 㤠152" 1. 㤠816".

Til § 270.

1. Stk., L. 1: 㤠269" 1. 㤠934".

2. Stk., L. 6: 㤠110" 1. 㤠774".

3. Stk., L. 2: 㤠272" 1. 㤠937".

Til § 272.

1. Stk., L. 1: „§ 269" 1. „§ 934". 1. Stk., L. 3: „§ 242" 1. ,,§ 907".

Til § 275.

L. 5: 㤠257" 1. 㤠922".

Til § 279.

L. 1: 㤤 280 og 281" 1. 㤤 945 og 946".

Til § 285.

3. Stk., L. 1: ,,§§ 286—289" 1. „§§ 951 —954".

Til § 286.

3. Stk., L. 1: 㤠271" 1. 㤠936".

5. Stk., L. 1: „§§ 286—289" 1. „951—954".

Til § 287.

3. Stk. L. 3.: 㤤 280 og 281" 1. 㤤 945 og 946".

Til § 293.

1. Stk. L. 4: „§ 280" 1. „945".

2. Stk. L. 2: 㤠297" 1. 㤠962".

Til § 295.

2. Stk. L. 6: 㤠297'' 1. 㤠962''.

Til § 296.

1. Stk. L. 2: „§293'' 1. „§ 958" og ,.§295" 1. „§ 960".

1. Stk. L. 3: „§ 294" 1. ,,§ 959".

Til § 298.

L. 3: 㤠301" 1. 㤠966".

Til § 299.

1. Stk. L. 1: „§§ 258, 269 og 272—274" 1. „§ 923, 934 og 937—939".

2. Stk. L. 4: 㤤 274 og 296" 1. 㤤 939 og 961".

Til § 302.

1. Stk. L. 10: „Kapitel XX.'' 1. „Kapitel 80".

1. Stk. L. 12 og 15: 㤠211" 1. 㤠876".

Til § 303.

1. Stk. L. 1: „§ 302" 1. ,,§ 967".

1. Stk. L. 2: 㤠216" 1. 㤠881".

1. Stk. L. 4: 㤠218" 1. 㤠883".

3. Stk. L. 3: „Kapitlerne XXI. XXII og XXIV" 1. „Kapitlerne 81, 82 og 84".

Til § 304.

L. 1: 㤠5" 1. 㤠679". L. 8: 㤠230" 1. 㤠895".

Til § 305.

L. 4: 㤠228" 1. 㤠893".

Til § 309.

L. 3: „310" 1. „g 975".

Til § 310.

1. Stk. L. 2: 㤠228" 1. 㤠893".

1. Stk. L. 5: 㤠157" 1. 㤠815".

Til § 316.

2. Stk. L. 2: „§§ 306 og 307" 1. „S§ 971 og 972".

Til § 317.

2. Stk. L. 2: 㤠294" 1. 㤠959".

Til § 319.

L. 4: 㤠334" 1. 㤠1000".

Til § 320.

1. Stk. L. 7 og 17: „§ 276" 1. 8 941": L. 9: „§ 297" 1. „§ 962"; L. 11 : „S 297" 1. „962" og L. 11: „§ 241" 1. „§ 906".

2. Stk. L. 3: 㤠276" 1. 㤠941".

Til § 323.

1. Stk. L. 10: 㤠230" 1. 㤠895".

2. Stk. L. 2: 㤠322" 1. 㤠988".

Til § 324.

L. 1: 㤤 322 og 323" 1. 㤤 988 og 989".

Til § 325.

L. 2: 㤤 322 og 323" 1. 㤤 988 og 989".

Til § 326.

1. Stk. L. 1: „§§ 322 og 323" 1. „SS 988 og 989". ™

2. Stk. L. 1: „§ 324" 1. § 990".

Til § 327.

1. Stk. L. 2: 㤤 322 og 325" 1. 㤤 988 og 991".

Til § 329.

1. Stk L. 4: 㤠332" 1. 㤠998".

2. Stk. L. 1: 㤠328" 1. 㤠994".

2. Stk. L. 3: 㤠230" 1. 㤠895".

Til § 330.

2. Stk., L. 3: „Kap. XX." 1. „Kap. 80".

Til § 332.

1. Stk., L. 3: „Kap. VIII." 1. „Kap. 68".

2. Stk., L. 2: 㤤 243 ff." 1. 㤤 908" ff."

Til § 333.

2. Stk., L. 2: 㤠325" 1. 㤠991".

2. Stk., L. 5: 㤠334" 1. 㤠1000".

Til § 334.

1. Stk., L. 3: 㤠333" 1. 㤠999". 1. Stk., L. 4: 㤠320" 1. 㤠986". 1. Stk., L. 6: 㤠335" 1. 㤠1001".

Til § 335.

1. Stk, L. 4: 㤠320" 1. 㤠986".

Til § 337.

2. Stk., L. 7: „§ 96" 1. ;,§ 760".

2. Stk, L. 11: „§§ 313—315" 1. „§§ 978 —980" og „§ 315" 1. „§ 980".

Til § 338.

1. Stk, L. 1: „§§ 318—326" 1. „§§ 984 —992".

1. Stk, L. 4: „§ 323, jfr. § 325" 1. „§ 989, jfr. § 991".

1. Stk.', L. 20: 㤠337" 1. 㤠1003".

Til § 339.

L. 2: 㤠230" 1. 㤠895".

L. 3: 㤠328" 1. 㤠994" og 㤠337" 1. 㤠1003".

Til § 340.

1. Stk, L. 2: 㤠327" 1. 㤠993".

1. Stk, L. 4: „§§ 329—331 og 333—336" 1. „§§ 995—997 og 999—1002".

1. Stk, L. 5: 㤠330" 1. 㤠996".

2. Stk, L, 2: „Kap. XXII." 1. „Kap. 82".

3. Stk, L. 2: 㤠40" 1. 㤠704".

Til § 341.

1. Stk., L. 3: „Kap. XXI., XXII. og XXIV." 1. „Kap. 81, 82 og 84".

Til § 342.

1. Stk., L. 2: 㤠216" 1. 㤠881".

2. Stk., L. 1: 㤠322" 1. 㤠988".

Til § 343.

1. Stk., L. 1: „§ 219" 1. „§ 884" og „8 220" 1. „§ 885".

2. Stk., L. 2: 㤠228" 1. 㤠893".

Til § 344.

2. Stk., L. 5: 㤠248" 1. 㤠913".

Til § 345.

1. Stk, L. 2: 㤠96" 1. 㤠760".

1. Stk, L. 5 og 7: „8 337" 1. „8 1003", „§ 338" 1. „§ 1004".

2. Stk, L. 1: „Kap. XXVII" 1. „Kap. 88".

Til § 346.

1. Stk, L. 3: ,,§§ 317 og 337" 1. „88 983 og 1003".

1. Stk, L. 6 og 7: ,,§ 401" 1. ,,§ 1067" og ,,§ 404" 1. „§ 1070".

3. Stk., L. 1: ,,§ 345" 1. ,,§ 1011".

Til § 347.

1. Stk., L. 2: 㤠324" 1. 㤠990".

Til § 348.

2. Stk, L. 4: 㤠230" 1. 㤠895".

2. Stk, L. 6: 㤠318" 1. 㤠984".

Til § 349.

1. Stk, L. 1—2: „§ 95, 8 106 eller § 127" 1. „§ 759, § 770 eller § 791".

Til § 350.

1. Stk, L. 4: „§ 330, jfr. § 340" 1. „§996, jfr. § 1006".

Til § 351.

1. Stk, L. 2: „§ 96" 1. ,,§ 760".

2. Stk, L. 1: 㤠328" 1. 㤠994".

Til § 353.

L. 2 og 8: ,.§ 211" 1. „§ 876". L. 3: ,,§ 212" 1. ,.§ 877". L. 5: ,,§ 354" 1. „§ 1020". L. 7: „§ 203" 1. „§ 868".

Til § 355.

1. Stk, L. 6: 㤠354" 1. 㤠1020".

2. Stk, L. 1: 㤠318" 1. 㤠984".

Til § 357.

2. Stk, L. 3: 㤠230" 1. 㤠895".

2. Stk.. L. 5: ,,§ 354 jfr. §355" 1. „81020 jfr. § 1021".' '

Til § 359.

1. Stk, L. 6: „Kap. XX" 1. „Kap. 80".

2. Stk, L. 2: ,.§ 354 jfr. § 355" 1. „81020 jfr. § 1021".

Til § 361.

L. 4: 㤠6" 1. 㤠670".

Til § 362.

L. 2: 㤠318" 1. 㤠984".

Til § 363.

L. 3: 㤠96" 1. 㤠760".

Til § 364.

L. 3: 㤠354" 1. 㤠1020". L. 4: 㤠355" 1. 㤠1021".

Til § 365.

L. 1: 㤠234" 1. 㤠899".

L. 3: „Kapitel XXVIII" 1. „Kapitel 89".

L. 7: „§ 323 jfr. § 324" 1. „§ 989 jfr. § 990".

L. 8: „§§ 357—360 og 363" 1. „§§ 1023— 1026 og 1029".

Til § 366.

1. Stk., L. 1: 㤠34" 1. 㤠698".

1. Stk.. L. 4: „Kapitlerne XXVI. og XXVII. —XXIX." 1. „Kapitlerne 86 og 88—90"; „§ 309" 1. „§ '974".

Til § 367.

1. og 2. Stk., L. 1: 㤠36" 1. 㤠700".

1. Stk., L. 4: „Kap. XX—XXIX" 1. „Kap. 80—90".

Til § 368.

3. Stk., L. 3: „Kap. XXI." 1. „Kap. 81".

Til § 369.

2. Stk, L. 5: 㤠216" 1. 㤠881".

3. Stk, L. 1 : 㤠368" 1. 㤠1034".

4. Stk, L. 4: 㤠399" 1. 㤠1065".

Til § 373.

1. Stk., L. 1: 㤤 341 ff." 1. 㤠1007 ff.".

1. Stk., L. 3: 㤠337" 1. 㤠1003".

3. Stk., L. 2: „Kap. XXVII, og XXVIII." 1. „Kap. 88. og 89".

Til § 374.

1. Stk, L. 2: „S 36" 1. „§ 700".

Til § 375.

1. og 2. Stk, L. 2: 㤠36" 1. 㤠700".

2. Stk, L. 4: 㤠373" 1. 㤠1039". 2. Stk, L. 6: 㤠354" 1. 㤠1020".

Til § 376.

1. Stk, L. 5: Kap. XXVIII, jfr. Kap. XXVII." 1. „Kap. 89 jfr. Kap. 88".

1. Stk, L. 9: 㤠374" 1. 㤠1040".

2. Stk, L. 3: ,,§ 283" 1. „§ 401-'; „§ 345" 1. „§ 1011". '

3. Stk, L. 2: 㤠371" 1. 㤠1037".

Til § 377.

1. Stk., L. 1: 㤠302" 1. 㤠967".

3. Stk.. L. 3: ,.§§ 219 og 221" 1. „§§ 884 og 886".

Til § 378.

2. Stk, L. 2: 㤠377" 1. 㤠1043".

Til § 382.

2. Stk, L. 2: 㤠378" 1. 㤠1044".

2. Stk., L. 3: 㤠379" 1. 㤠1045".

Til § 385.

1. Stk, L. 7: 㤤 341 ff." 1. 㤤 1007 ff.".

Til § 386.

2. Stk, L. 2: „§ 323" 1. ,,§ 989".

Til § 389.

1. Stk, L. 5: 㤤 341 ff." 1. 㤤 1007 ff.".

1. Stk, L. 7: „Kap. XVIII" 1. „Kap. 78".

2. Stk, L. 3: „Kap. XVIII" 1. „Kap. 78".

2. Stk, L. 5: „§ 182" 1. ,,§ 847".

Til § 393.

2. Stk, L. 1: „§ 106 jfr. § 127" 1. „8 770 jfr. § 791".

2. Stk, L. 3: 㤠106" 1. 㤠770".

3. Stk, L. 1: „§ 129" 1. ,,§ 793".

Til § 395.

2. Stk, L. 3: 㤠397" 1. 㤠1063".

3. Stk, L. 5: 㤠318" 1. 㤠984".

Til § 398.

1. Stk, L. 3: 㤠106" 1. 㤠770".

Til § 399.

1. Stk, L. 1: 㤠36" 1. 㤠700".

1. Stk, L. 2: 㤠394" 1. 㤠1060".

Til § 402.

L. 3: „Kap. XII" 1. „Kap. 72".

Til § 410.

L. 2: „§ 409" 1. „§ 1073". L. 3: „§ 318" 1. „§ 984". L. 5: „Kap. XXX" 1. „Kap. 91".

Rettelser.

Sp. 2198, Linie 5 f. o, „Nr. 36" ændres til: „Nr. 45".

— 2333, 3die Stk, Linie 1, „Ændringsforslaget til § 2" ændres til: „Ændringsforslaget under Nr. 536".

— 2360, over Ændringsforslag Nr. 655 til § 410 skal staa: „Af Udvalgets Flertal".