Grundtvig, N. F. S. Til Bernhard Ingemann42

3. Til 👤Bernhard Ingemann

som “de sorte Ridderes” Skjald.

(Med “Saxos Danmarks Krønike” 1818.)

1

Her kommer 👤Thorkild Dane
Med Skaren, du har meldt,
For paa hans Helte-Bane
At følge 👤Viduvelt.
Jeg smedded, som jeg kunde,
Dem Sværd af Saga-Malm,
Jeg skiæfted nogenlunde
De gamle Spyd med Alm,
Jeg stræbte paa det Bedste
At blanke Hjelm og Skjold,
43Jeg udtog Rytter-Heste
Af 👤Syvs og 👤Laales Fold.
En Hvirvel jeg paa Trommen
Med mine Stikker slaaer
For Kæmpe-Alderdommen
Med Retfærds Sølver-Haar.
Ei har til Ridder-Kapper
Jeg Tøi, som kan forslaae,
Og sammenstukne Lapper
Maae hele Mænd forsmaae;
Ei Guld og grønne Skove
Jeg har til Mai og Meer;
Til Hjelmens Busk for vove
Er mine Penne-Fjer.
Til Anskrig fik jeg Bringe,
Men intet Bryst til Sang;
En Klokke kan jeg ringe,
Men Luth ei give Klang.

2

Oplad da Giemmer dine
For 📌Danmarks bedste Kuld!
Giv du dem Kapper fine
Med Kors af røden Guld!
Giv du dem Fugle-Fjere,
Som vaie kan i Sky!
Giv du dem Mai og Mere,
Som groer i Bøge-Ly!
O, mød dem under Lide
Med liflig Sang og Klang!
Da vil de Sommer ride
Ad By i 📌Dane-Vang.