Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Danske Kæmpeviser til Skole-Brug udvalgte og tillæmpede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig

9

Stærk Diderik sendte Kong Holger Ord,
Og lod han saa tilbyde:
Hvad heller vil du stride med os,
Eller vil du Skatten yde?
Nu stander Striden i 📌Nør under 📌Jylland.