Grundtvig, N. F. S. Sang i Anledning af Deres Kongelige Høihed Kronprindsens Formæling

1

Sang
i Anledning af
Deres Kongelige Høihed
Kronprindsens
Formæling.

Afsjungen af Drengene i 📌Nyboders Skoler.

Kjøbenhavn, 1841. Trykt hos J. D. Qvist, Bog- og Nodetrykker, Badstuestræde Nr. 124.

2

Mel. Vift stolt paa 📌Codans Bølge.

1

Hvor dunkle Bølger rulle
I Storm med Skum og Brag,
Sig kruse Vover smulle
Den lange Sommerdag!
Med Bør, ved Soel og Stjerne,
Paa Havet som et Speil,
De Snekker fra det Fjerne
Da gaae for fulde Seil.

2

Saa skrid for Skjoldung-Ætten
Paa Hav, du Snekke prud,
Med Kongens Søn fra Sletten,
Og med hans unge Brud!
Du fører Konge-Flaget,
Du bærer Kongens Navn;
Bring hvad du har modtaget
Med Fryd i Kongens Favn!

3

3Vind Pris fra 📌Morlands Floder,
Som bringe røden Guld!
Bring os en Konge-Moder,
Det gamle 📌Danmark huld!
Da mindes skal din Reise
Med Roes i Kongebog,
Saalænge Daner heise
Skyklare Dannebrog.

4

Ei findes under Solen
Et Land med bedre Speil
For dem paa Dronning-Stolen,
Hvem Synet ei slaaer feil,
Fra 👤Dannebod hin fine,
Hos os udødelig,
Til 👤Dagmar-👤Caroline,
Paa ægte Perler rig.

5

En saadan Brud til Baade
Hjemføre Kongens Søn,
Til Dronning af Guds Naade!
Det er vor fælles Bøn.
Derom med Folkets Tunge,
Paa Kiærlighedens Grund,
Lad alle Fugle sjunge
I 📌Danmarks grønne Lund!

N. F. S. Grundtvig.