Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Det danske Maigilde. (Til Udgiveren.)