Grundtvig, N. F. S. Det danske Maigilde. (Til Udgiveren.)

dvs. talte, foredrog.

energi, virketrang.

bestemt, sikkert.

her: afholdt.

nysudsprunget træ, især bøgetræ, som ved majfesten rejstes inde i landsbyen og blev udsmykket.

den politiske forsamling, der repræsenterer det danske folk, her: de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831, i funktion fra 1835.

passende; nænsom.

den enevældige magt.

fremkaldt under trusler.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlinger) i Danmark og hertugdømmerne, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831, i funktion fra 1835.

samfundssind, interesse for samfundets eller det heles vel.

rådgivende forsamling med repræsentanter også fra det almindelige folk.

rigtignok, ganske vist.

herhjemme; i landet.

dvs. syntes.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlingerne) i Danmark og hertugdømmerne, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831, i funktion fra 1835.

den enevældige magt.

forpligtelser; afgifter.

de rådgivende provinsialstænders (ofte kaldet stænderforsamlingerne) i Danmark og hertugdømmerne, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831, i funktion fra 1835.

indretning.

samfundsmæssig.

enevældig magt.

tidsaldres.

her: danske mænd; egl. agtværdige, pålidelige mænd; hædersmænd.

samfundet.

dvs. hellere.

højere læreanstalt eller universitet.

letfattende, lærenemme.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlingerne) i Danmark og hertugdømmerne, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831, i funktion fra 1835.

dvs. vaktes, vækkedes.

fri, privat undervisningsinstitution (i modsætning til en statslig undervisningsinstitution); tidligere: almueskoler for de fattige, hvor skolegangen var gratis.

kritik.

i landet, i Danmark.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlingerne) i Danmark og hertugdømmerne, indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831, i funktion fra 1835.

tydeligt, iøjnefaldende.

👤Svend Grathe var Konning i Dannemark” blev trykt første gang som en folder på 4 blade under titlen Minde-Sang til den 28de Mai i Danske Samfund. Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her.