Grundtvig, N. F. S. Minde-Sang til den 28de Mai i Danske Samfund

2

(Synges som Hr. Tønnes Kæmpevise.)

1

👤Svend Grathe var Konning i 📌Dannemark,
Det blev ikke Riget til Baade,
For Dansk var den Herre ei vel tilpas,
Og falsk var hans Hyldest og Naade.
Maien er sød i 📌Danmark!

2

Med Næsen i Sky mellem Bondemænd,
De fik ham kun daarlig i Tale;
Han ligger begravet i Mosedynd,
Saa nederlig maatte han dale.
Maien er sød i 📌Danmark!

3

Kong 👤Fredrik den Sjette af 📌Dannemark,
Han hviler i Kirken med Ære,
Til Skyen ham løfted hans Bondemænd,
De vilde paa Hænder ham bære.
Maien er sød i 📌Danmark!

4

Den Herre var Dansker af Hjertensgrund,
Spagfærdig i Høielofts-Sale,
Den ringeste Mand paa sit Modersmaal
Med ham kunde snakke og tale.
Maien er sød i 📌Danmark!

5

3 Han bænked saa høit sine Bondemænd,
I Raadet blandt Herrer og Grever,
At mens der er Mai i vor Bøgeskov,
Hans Minde i Hjerterne lever.
Maien er sød i 📌Danmark!

6

Det var paa en Maidag, det Brev udgik,
Hans Bønder ei noksom kan prise,
Med Glæden de ride nu Sommer ad By,
Og synge Kong 👤Frederiks Vise.
Maien er sød i 📌Danmark!

7

Saa vær da velkommen, du søde Mai,
Som Folket og Fuglen gav Stemme!
Nu er det en Lykke i Lyst og Nød
At have i 📌Dannemark hjemme.
Maien er sød i 📌Danmark!

8

Ja, nu er der plantet et Maitræ godt
Af Kongen og Folket paa Stævne,
I Banker og Huulveie gik det før,
Men Kjærlighed Alt kunde jævne.
Maien er sød i 📌Danmark!

9

Nu Vinteren tabte og Somren vandt,
Saa lystig og grøn er nu Skoven,
Og Fuglene sjunge, hver med sit Næb,
Og Havfruer dandse paa Voven.
Maien er sød i 📌Danmark!

10

4Nu lader os kappes og gjøre Gavn,
Det Bedste, Enhver kan paafinde.
Til 📌Dannemarks Ære og Kongens Roes,
Til Glæde for Mand og for Kvinde!
Maien er sød i 📌Danmark!

11

Da sender os Himlen den gyldne Tid,
Kong Fredegods kronede Dage,
Da Alt er mildøiet og Dansk tilbunds,
Da kommer og Holger tilbage.
Maien er sød i 📌Danmark!

12

Da Jorderigs Ynde og Himlens Smiil
Skal mødes i Maibøgens Skygge,
Livsalige Konger med Danske Lov
Skal frede om 📌Dannemarks Lykke.
Maien er sød i 📌Danmark!

13

Som Fuglene sjunge i lystig Vaar,
Skal 📌Dannemarks Skjalde og kvæde,
Saa nemmes kan Visen af Læg og Lærd,
Og nynnes af Piger med Glæde.
Maien er sød i 📌Danmark!

14

Som Bølgerne bære om Verden Bud,
Hvor Søhanen Vingerne ryster,
Saa Rygtet skal fare fra Hav til Hav
Om 📌Dannemarks smilende Kyster!
Maien er sød i 📌Danmark!

N. F. S. Grundtvig.