Grundtvig, N. F. S. Minde-Sang til den 28de Mai i Danske Samfund

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

I Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København, findes ingen manuskripter, som kan knyttes til tilblivelsen af Minde-Sang til den 28de Mai i Danske Samfund.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 661.

Sangen blev trykt i en folder på fire sider hos bog- og nodetrykker J.D. Qvist, Østergade nr. 53, København.

Oplagets størrelse er ikke kendt.

Sangen er formentlig blevet uddelt i forbindelse med afsyngelsen efter en tale afholdt af Grundtvig i Danske Samfund den 26. maj 1840 i anledning af fejringen af 28. maj (Bibliografien, bind 2, s. 164).

Senere udgaver

Allerede samme år kom flere genoptryk af sangen. Derudover blev enkelte strofer også trykt senere:

Dato Publikation
31. maj 1840 “Minde-Sang til den 28de Mai i Danske Samfund” i Nordisk Kirke-Tidende, nr. 22, sp. 360 f.
5. juni 1840 👤Hans Kristian Rask: Morskabslæsning for Den Danske Almue, nr. 23, s. 366-368
ca. 8. oktober 1840 Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne, s. 49-52
1840 Under overskriften “Maitræet” i Viser og Sange for Danske Samfund, hæfte 2, s. 20-23
1840 eller 1841 Et enkelttryk under titlen Maitræet. Minde-Sang til den 28de Mai
1846 Viser og Sange for Danske Samfund i Syd-Sjælland, nr. 26, s. 89-93, under overskriften “Maitræet”
1847 Under overskriften “Maitræet” i Viser og Sange for Danske Samfund, hæfte 2, s. 20-23
1848 Strofe 1-2 i Rim og Sange til Fædrelandets Historie, udg. 👤C.J. Brandt, bind 1, s. 153 (uden omkvæd)

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

  • Eksemplar fra Grundtvigs Værker (beskåret og uindbundet).
  • Eksemplar fra Grundtvigs Værker (delvist beskåret og hæftet i blåt papir).
  • Eksemplar fra Det Kongelige Bibliotek, Thorkelin-samlingen, 8o (stregkode: 130023208254; beskåret og indbundet).

Eksemplar 1 er valgt som grundtekst og har afgivet faksimiler til udgaven. Den følgende bibliografiske beskrivelse tager udgangspunkt i eksemplar 1.

Formler

Format: 8o.

Eksemplaret er (beskåret) og måler ca. 129 × 207 mm.

Kollationsformel: [1]2.

Pagineringsformel: 2 blade, upagineret.

Eksemplarets format er oktav og udgør et kvart ark. Den består af et usigneret læg på 2 blade. Der er ingen paginering.

Indholdsoversigt

[1] titelblad. [2-4] tekst.

Papir

Papiret er maskinpapir uden kædelinjer.

Intern varians

Der er ikke konstateret intern varians, hverken af indholdsmæssig eller materiel art.

Tekstkritik

Anvendt litteratur