Grundtvig, N. F. S. Völunds Værksted

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

I Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København, findes fem manuskripter, som knytter sig til tilblivelsen af “Völunds Værksted”.

Signatur Type Indhold
Fasc. 379.6 tre udkast, kladder Vølunds Værksted (talen)
Fasc. 379.7 kladde Vølunds Værksted (artiklen)
Fasc. 389.28.a renskrift Vølunds Værksted (talen)

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 636.

“Vølunds Værksted” blev trykt i Brage og Idun, et nordisk Fjærdingårsskrift, nr. 2, hæfte 1, 1839, s. 168-174. Tidsskriftet blev redigeret og forlagt af 👤Frederik Barfod og trykt hos Bianco Lunos trykkeri i København.

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

  • Grundtvig Centerets indbundne eksemplar. Beskåret.
  • Grundtvig-Bibliotekets indbundne eksemplar, opstilling: 1, ex 2: Ejnar Skovrup-samlingen. Beskåret.
  • Det Kongelige Biblioteks indbundne eksemplar, opstilling: K, 1453 8o (stregkode 130009755552). Beskåret.

Eksemplar 1 er valgt som grundtekst og har afgivet faksimiler til udgaven. Den følgende bibliografiske beskrivelse tager udgangspunkt i eksemplar 1.

Intern varians

Der er ikke konstateret intern varians, hverken af tekstlig eller materiel art.

Tekstkritik

Anvendt litteratur