Grundtvig, N. F. S. Sang i Anledning af Hans Majestæt Kongens høie Fødselsdag den 28de Januar 1839

1

Sang
i Anledning af
Hans Majestæt Kongens
høie Fødselsdag
den 28de Januar 1839,

af

N. F. S. Grundtvig.


Afsjungen af Drengene i 📌Nyboders Skoler.

Kjøbenhavn. Trykt hos J. D. Qvist, Bog- og Nodetrykker, Østergade Nr. 53.

2

1

Ved 📌Kjøbenhavn der stod et Slag
I Røg og Damp,
Det stod i Vaar en Høitidsdag,
Hvor 👤Nelson gav det glatte Lag,
Med Lyn paa Lyn, til Tordenslag,
I Røg og Damp;
Men Dannebrog Man saae dog grandt
Som Løve staae mod Elefant
I Kamp.

2

Det var i 👤Sjette Fredriks Tid,
Mens Han var ung,
Da, efter Freden lang og blid,
Sin Prøve stod i skarpen Strid
Vor Løve, som fra Arildstid
Er immer ung;
Thi mens de gyldne Hjerter slaae,
Ei vorder Sølvhaars-Kronen graa
For tung.

3

3I 📌Kongedyb en Prøvesteen
For Heltemod,
Hvor der var meer end To mod Een,
Har gjort den Sag som Guld saa reen:
Paa Dannebrog og Prøvesteen
Var Heltemod,
Da 👤Thurah faldt med samme Roes,
Som 👤Lassen og som 👤Villemoes
De stod!

4

Med Dannebrog da stak i Sky,
Med Bølgen blaa
Foer vidt om Land, det stærke Ry,
At 📌Danmark reiste sig paany,
Med Løve-Brøl i høien Sky,
Fra Bølgen blaa;
Kun i den sidste Røg og Damp
Skal Mindet om Skjærthorsdags Kamp
Forgaae!

5

I 👤Frederik den Sjettes Tid
Stod Dansken op
Af Fredens Skjød med Kraft til Strid;
Med Heltedaad, med Konst og Vid
Det Danske Navn i 👤Fredriks Tid
Stod herlig op!
Det stige nu, trods Veir og Vind,
Fra 📌Kongedyb til Ærens Tind
Og Top!

6

4Et Hurraraab for Kongen graa
Lad runge da,
Som Æreskud paa Bølgen blaa,
Fra Orlogsmænd med Seil i Raa,
For Kongen god og gjæv og graa!
O ja, o ja!
Med Fader-Sind og Konge-Blik
Gid længe leve 👤Frederik!
Hurra!

7

For Kongen og for Dannebrog
Et langt Hurra!
Af hver en Mand og hver en Pog,
Som tale kan det Danske Sprog,
Og kæmpe vil for Dannebrog,
Et langt Hurra!
Vai herlig, 📌Danmarks gamle Flag!
Svæv høit paa Kongens Fødselsdag!
Hurra!