Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

General 👤Hoche, endnu knap 30 Aar gammel, gjorde endnu ved Aarets Slutning et Tog til 📌Irland, hvor han haabede et Vinterfelttog, der kunde sammenligne sig med 👤Bonapartes Sommertog i 📌Italien, men det mislykkedes aldeles. Flaaden løb ud fra 📌Brest 16de December, men blev adsplittet i Storm og kunde ej mere blive saa godt samlet, at jo den Fregat fattedes, hvorpaa baade Admiralen (👤Morard-de-Galle, kun berømt som Løjtenant) og Generalen befandt sig. Da Flaaden forgjæves havde ventet nogle Dage i Bugten ved 📌Bantry, vendte den tilbage til 📌Brest under Kontreadmiral 👤Bouvet. Bag efter kom Fregatten til 📌Bantry og efter mange Besværligheder hjem 185med uforrettet Sag. Efter et lykkeligt, men kort Felttog i 📌Tyskland 97, døde 👤Hoche, som man mener forgivet, strax efter 18de Fructidor. Hans Fader var Hundedreng i 📌Versailles, selv begyndte han sin Bane som Stalddreng, men skal have haft Mod paa lige saa meget som 👤Napoleon. Saaledes da en spurgte ham, hvorfor han ikke ligesom alle andre tog Hatten af, naar man i Marseillaisen sang: “Amour sacré de la patrie,” svarede han blot: “En Overgeneral gjør ingen Regnskab for sine Handlinger.”