Grundtvig, N. F. S. Nyaars-Psalme

65

Nyaars-Psalme.

1

Af Høiheden oprundet er
En Stjerne skiøn med Morgen-Skiær,
En Sol, som ei skal dale;
Den kaster Lys paa Strand og Vang,
Den liver op hver Fugl til Sang
I Skovens grønne Sale!
Seer du!
Syng nu,
Fik du Tunge,
Fugle-Unge!
Nyaars-Sangen!
Syng i Takt med Orgel-Klangen!

2

Du Blomster-Flor med Duften sød!
Hvi sover du i Jordens Skiød?
Vaagn op ved Jule-Tider!
Kom Rose rød, kom blaa Fiol!
Skiær-Sommer giør den Vinter-Sol,
Som nu paa Himlen skrider.
Pryd dig!
Fryd dig!
Herrens Have!
Helgen-Grave!
Jer omvinder
Jul med himmelblaa Kiærminder!

3

Ja Lys, som Gud har sagt, er godt,
Naar deilig det ei skinner blot,
Men varmer og opliver;
Saa giør det Lys, som brænder nu,
66Ja, kjære Sjæl, kom vel ihu,
At evigt Liv det giver!
Bliv prud!
Bryd ud!
Tak med Sange,
Tusind Gange,
I det Høie,
Livets Lys for Sjælens Øie!

4

Det Lys, med Livets Kraft i Løn,
O, det er Guds eenbaarne Søn,
👤Marias dog tillige,
Ja, det er Gud i Himmerig,
Et Moders Barn som alle vi,
Foruden Synd, at sige.
👤Jesus,
👤Christus,
Guddoms-Manden,
Ingen Anden,
Til os kommer
Jule-Nat med Dag og Sommer!

5

Saa høit det lød fra Englehjem,
Om Barnet født i 📌Bethlehem,
Til hele Jordens Gammen;
Derfor, o Christne, alle vi
Med Hjertens Fryd vil stemme i:
Halleluja og Amen!
👤Jesus,
👤Christus,
Skal med Ære
Prisen bære,
67Lys med Livet,
Som han er, han os har givet!

6

Vort Lys, vor Jul, vort Liv, vor Fryd
Trompeters og Basuners Lyd
Med os skal høit forkynde;
Det kimed sødt i Morgen-Gry,
Med Sang og Klang i høien Sky
Vort Nyaar vi begynde.
Hil dig!
Hæv dig!
Skiøn og herlig,
Klar og kiærlig,
Morgen-Røde!
Som for os skal evig gløde!

7

Ja, Du med Livets Rosen-Krands,
👤Marias Søn med Guddoms Glands:
Solstraaler fra det Høie!
Med Lys og Liv Du kom herned,
For os i Tid og Evighed
Med Dig at sammenføie.
Held os!
Vel os!
Haab vi have,
Fra det Lave,
Høit at stige:
Op med Dig til Himme-Rige.

N. F. S. Grundtvig.