Grundtvig, N. F. S. Vor Kirke-Lære om den Hellige Skrift

Maanedsskrift for Litteratur, 6. årgang, 2. bind. Nærmere bestemt henvises der til 👤H.N. Clausens anmeldelse af 👤W.F. Engelbreths afhandling med titlen Sendebrev til Høiærværdige Hr. Dr. theol. Prof. Clausen, i Anledning af hans Afhandling om Djævlelæren og Forsagelsen af Djævelen ved Daaben (1834).

ganske vist.

på dette punkt.

lige så sikkert.

undtagen.

talemåde, frase.

fra gr., taler.

bedømmelser, meningstilkendegivelser.

nødvendigvis.

(det) er.

dvs. mente.

eneste.

(hvad der udelukkes er) altså.

helt.

katolsk, med den negative bibetydning: forvirret, forstyrret.

det er heller ikke nødvendigt.

hverken.

her: det skrevne (Grundtvigs udtryk).

åbenlyst.

hos.

ivrig, fremfusende.

tydeligvis.

ganske vist.

regel for, hvad man skal tro.

hvad angår mit præsteembede.

hvad angår min stilling som (stats)borger.

som borger. På Grundtvigs tid mistede man sine borgerlige rettigheder, hvis man trådte ud af statskirken.

som præst.

ideel, abstrakt forestillet.

hvorvidt.

åbenlyst.

rokker; ophæver.

præster.

præst.

præstekolleger.

ordineres.

præster, jf. Luk 1,2 og ApG 6,4.

regel for, hvad man skal tro.

ordinationen. I det følgende citerer Grundtvig dels fra biskoppens tilspørgsel af præsterne i ordinationsritualet, dels fra den latinske præsteed, jf. Kirke-Ritualet 1685, s. 368 f. og 379 (præsteeden er oversat i Danmarks og Norgis Kirke-ritual 1685-1985, 1985, s. 189-191).

sådan som.

sigter til hhv. Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.

lære.

ifølge.

sigter til hhv. Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.

bekendelsesskrifter. De udgøres af de tre oldkirkelige trosbekendelser, 👤Luthers lille katekismus og Den Augsburgske Bekendelse (lat. Confessio Augustana).

regel for, hvad man skal tro.

sigter til hhv. Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.

kirkens bekendelsesskrifter, som udgøres af de tre oldkirkelige trosbekendelser, 👤Luthers lille katekismus og Den Augsburgske Bekendelse (lat. Confessio Augustana).

regel for, hvad man skal tro.

ubevidst, uafvidende.

regel for, hvad man skal tro.

præsterne.

sigter i bred forstand til Det Nye Testamente.

reglen for, hvad man skal tro.

kirkens bekendelsesskrifter, som udgøres af de tre oldkirkelige trosbekendelser, 👤Luthers lille katekismus og Den Augsburgske Bekendelse (lat. Confessio Augustana).

efter.

forkynde; undervise.

her: Grundtvigs selvbetegnelse.

særdeles.

dvs. flov, åndløs, plat.

regel for, hvad man skal tro.

strider mod, bekæmper.

dvs. min apostasi, mit frafald.

mening om teologiske spørgsmål.

lære, forkyndelse.

nogen.

sigter til hhv. Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.

lydefri, fejlfri.

læren.

her: teologi.

vover; sætter min lid til.

med nødvendighed.

præst, jf. Luk 1,2 og ApG 6,4.

ganske vist.

blive klart.

præster, jf. Luk 1,2 og ApG 6,4.

den gejstlige stand, præsterne.

første kilde; grundsætning.

universitet, teologi.

universitetet, teologien.

den møjsommelighed og det pedanteri, som er forbundet med teologiske studier.

trosfæller.

det at beskylde nogen for at være kættere.

må blive (optativ).

præster.

hovedlærepunkter.

læren.

dreje sig (om) for os som kristne og præster.

lærepunkterne.

trosfællers.

urimelighed.

nødvendigvis.

katolsk, med den negative bibetydning: forvirret, forstyrret.

almene, universelle.

tydeligvis.

nødvendigvis.

hvis.

her: vidende.

uafvidende.

almen, universel.

det vil sige.

almene, universelle.

ensbetydende.

katolsk (nedsættende).

dvs. pavedømmet.

hvad der hører til den katolske kirke, den katolske tro (nedsættende).

ganske vist.

på sprogligt rigtig måde.

i modsætning til.

hvis.

katolsk (nedsættende).

i modsætning til.

det drejer sig her slet ikke om ægtheden.

hvis.

ufuldkommenhed, mangel.

dvs. vidnefast, underbygget af vidner.

på vegne af.

må nu dømme (optativ).

i åndeligt henseende.

katolske (nedsættende).

sammenblander på en uordentlig måde.

rimelighed.

spørgsmål angående læren.

erklære mig for kætter; fordømme mig.

lære.

kirkens bekendelsesskrifter, som udgøres af de tre oldkirkelige trosbekendelser, 👤Luthers lille katekismus og Den Augsburgske Bekendelse (lat. Confessio Augustana).

regel for, hvad man skal tro.

sigter i bred forstand til Det Nye Testamente.

strider imod.

lære.