Grundtvig, N. F. S. Vor Kirke-Lære om den Hellige Skrift

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

I 👤J.C. Lindbergs arkiv (“Grundtvigs Manuskripter til Artikler i Nordisk Kirketidende”) på Det Kongelige Bibliotek, København, findes følgende manuskript, som knytter sig til værket:

Signatur Type Indhold
Additamenta 934.8 4o Renskrift, formentlig anvendt som trykmanuskript “Vor Kirke-Lære om den Hellige Skrift”

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 543.

Grundtvigs artikel “Vor Kirke-Lære om den Hellige Skrift” udkom den 28. december 1834 i Den Nordiske Kirke-Tidende, et Uge-Skrift for Kirken og Skolen, nr. 52, sp. [865]-875. Tidsskriftet blev udgivet af 👤J.C. Lindberg og trykt hos Fabritius de Tengnagel i København.

Bibliografisk beskrivelse

Anvendte eksemplarer

  • Grundtvig Centerets løse eksemplar af hæftet for december 1834, nr. 49-52 (ubeskåret og uindbundet).
  • Grundtvig Centerets eksemplar af årgang 1834, proveniens N. Thomsen (beskåret og indbundet).
  • Eksemplar fra Det Kongelige Bibliotek af årgang 1834, katalognr. Th. 3014. 4o, stregkode 130010810796 (beskåret og indbundet).

Eksemplar 1 er valgt som tekstgrundlag og har afgivet faksimiler til udgaven.

Den Nordiske Kirke-Tidende

Klik her for at få en bibliografisk beskrivelse af tidsskriftet Den Nordiske Kirke-Tidende.

Intern varians

Der er ikke konstateret intern varians, hverken af tekstlig eller materiel art.

Tekstkritik

Anvendt litteratur