Grundtvig, N. F. S. Kirkens Gienmæle mod Professor Theologiæ Dr. H. N. Clausen

indsigelse, protest.

professor i teologi.

lat., ‘Der vil for altid forblive én hellig kirke’ (oversat af GV).

ganske vist, sandt nok.

fortolker, især af bibelske tekster. 👤H.N. Clausen var professor i bl.a. eksegese (bibelfortolkning) ved Københavns Universitet.

indsigelse, protest.

indankende, appellerende.

dvs. ved universitetet (Det Teologiske Fakultet).

undtagen.

fanatiker.

modtaget.

uundgåelige pligt.

rimelige.

her: universitetet.

bærer det ikke frugt, hjælper det ikke.

på underfuld måde.

samfundet.

Irenæus' (latinsk genitiv).

ganske vist.

tilskrive Christus, Bibelen og Luther sine synspunkter.

tillader.

holde sine læsere for nar, føre dem bag lyset.

meget.

sådan.

bekendelsesskrifter, dvs. de skrifter, der rummer et kirkesamfunds grundlæggende troslære.

sikkert.

ganske vist.

undtagen.

dvs. vildhovedet (afsindig, tåbelig).

ganske vist.

tydeligere, mere fremtrædende.

her: billigelse, samtykke.

en krigslist.

sådan.

det [synspunkt] lader vi os ikke bringe fra.

gøre.

i høj grad.

således.

bekendelsesskrifter, dvs. de skrifter, der rummer et kirkesamfunds grundlæggende troslære.

sikrede mod.

lovprisning, anbefaling.

helt sikkert.

ligesom også.

tilegne sig hans virksomhed.

ganske vist.

dvs. vrøvl.

have troet.

andet end.

slet og ret.

ganske vist.

indvillige i, affinde sig med.

dvs. overholde, respektere.

usædvanlig.

blind tro.

særlig.

i høj grad.

ganske vist.

værn.

ligesom.

ganske vist.

aldrig.

fratage.

ganske sikkert.

et bundt halm el. lign. til at aftørre fodtøj med; at regne noget for en ‘Sko-Visk’ vil sige at ringeagte det.

aldeles.

ligesom.

hvad enten.

gerninger.

hvad enten.

forestående, fremtidige.

fællesskab, forening.

hvad enten.

den apostolske trosbekendelse.

modtagelse, tilegnelse.

billigelse, tilslutning.

undtagen.

uafhængigt af erfaringen.

gøre grin.

sikkert.

endnu.

sådan.

her: trossamfundet.

sakramenterne dåb og nadver.

frakende.

sakramenterne dåb og nadver.

blæse bort, forjage.

snesevis, dvs. stort antal.

fællesskab, forening.

sakramenterne dåb og nadver.

herlighed.

sakramenterne dåb og nadver.

endnu.

sakramenter, dvs. dåb og nadver.

sådan.

undtagen.

her: universitetet.

dvs. universitetet (Det Teologiske Fakultet).

prangende.

ganske vist.

prale.

tilhængere af gnosticismen. Betegnelsen stammer fra det græske ord ‘gnosis’ (‘γνῶσις’), som betyder erkendelse eller viden. Gnosticismen var en filosofisk-religiøs bevægelse, der gjorde sig gældende i den græsk-romerske verden i de første århundreder efter Kristi fødsel. Gnostikerne havde et dualistisk verdensbillede og byggede på forestillingen om en radikal modsætning mellem himmelsk og jordisk, sjæl og legeme. Vha. erkendelsen kunne de udvalgte få del i den himmelske verdens hemmelige viden og derved frigøre sig fra den materielle verden. Kirkefædrene tog skarpt afstand fra gnosticismen, som de regnede for et kætteri.

her: på universitetet.

sikkert.

dvs. pavedømmet.

undtagen.

sikkert.

At nogen ligger i ‘åben’ begravelse vil sige, at de ligger i et gravkapel, hvor man kan se eller komme ind til kisterne.

eftersom.

vidende.

uafvidende.

pavedømme.

dvs. universitet.

den mest fremtrædende teolog, undertiden som fast udtryk for den ældste professor ved et teologisk fakultet.

her: bøger og skrifter af ringe værdi.

hæfter med renskrift af forelæsninger over eksegese (bibelfortolkning); sådanne kollegiehæfter (også blot kaldet 'kollegier') blev afskrevet i et større antal og udbudt til salg eller leje.

sikkert.

ville have gjort.

hvis.

dvs. autoritet.

bekendelsesskrifterne, dvs. de skrifter, der rummer kirkens grundlæggende troslære.

allerede.

gad jeg vide.

bibelfortolkere.

bekendelsesskrifter, dvs. de skrifter, der rummer kirkens grundlæggende troslære.

bekendelsesskrifterne, dvs. de skrifter, der rummer kirkens grundlæggende troslære.

gives opmærksomhed.

bekendelsesskrifternes, dvs. de skrifter, der rummer kirkens grundlæggende troslære.

overensstemmelse med loven.

dvs. omhu.

bekendelsesskrifter, dvs. de skrifter, der rummer kirkens grundlæggende troslære.

ganske sikkert.

dvs. udelukkede.

om så.

overensstemmelse med loven.

fuldstændig meningsløse, tåbelige.

ganske vist.

bebrejde.

udnævnelsesbrev til præsteembede.

kræves.

dvs. vrøvl.

sådan.

bekendelsesskrifternes, dvs. de skrifter, der rummer kirkens grundlæggende troslære.

bekendelsen.

bekendelsens.

bekendelsernes.

dvs. autoritet.

bekendelsesskrifterne.

andet end.

ville have skrevet.

skulle have lavet, frembragt.

bekendelsen.

en kongelig befaling.

gyldige som en kirkes symbol (bekendelsesskrift).

gyldig som en kirkes symbol (bekendelsesskrift).

befaling fra en verdslig herre.

allerede.

dvs. eksegese, bibelfortolkning.

striden.

bekendelsesskrifter, dvs. de skrifter, der rummer kirkens grundlæggende troslære.

dum, indskrænket.

sikkert.

ligeglad med, uinteresseret i.

ville have erklæret.

harmes over.