Grundtvig, N. F. S. Var Morten Luther en Christen, eller var han en Kjætter?

dvs. band, fordømmelse.

oldkirken; areld eller arild betyder i tidernes begyndelse.

dr.jur. (person der har skrevet en juridisk doktorafhandling).

domstolene.

her: domstol.

forpligtet.

kneb, trick.

ganske vist.

dr.jur. (person der har skrevet en juridisk doktorafhandling).

lært fra sig.

lade stå uanfægtet; forblive ubestridt.

det vil sige.

lært fra sig.

det vil sige.

lægmand, dvs. person uden særlig fagkundskab; egl. person, der ikke tilhører præstestanden.

pralet.

dvs. legede, spillede.

allerede.

anbefalet til.

Dativkonstruktionen brister mig betyder ‘slår fejl for mig’.