Grundtvig, N. F. S. Sang til det kongelige kjøbenhavnske Skydeselskab og danske Broderskab, fra den fratrædende Fuglekonge, Cancellieraad og Procurator Wilse, i August 1823

1

Sang
til
det kongelige kjøbenhavnske
Skydeselskab og danske Broderskab,
fra
den fratrædende Fuglekonge,
Cancellieraad og Procurator 👤Wilse,
i August 1823.

Kjøbenhavn. Trykt hos Andreas Seidelin, Hof- og Universitets-Bogtrykker.

2Mel. Druen voxer paa vor Klode.

1

Broderskab fra Fædres Dage,
Gamle danske Compagnie!
Vil mit Raad du ikke vrage,
Skiøndt min Høihed er forbi,
Skyd da ingen Fugl i Lund!
Skyd da Papegøien kun!

2

Sligt et Skud betyder Lykke,
Det i Fjor jeg selv befandt,
Og, skiøndt fløiten er det Smykke,
Jeg mig da med Æren vandt,
Som i Fjor, dog end i Aar
Lykken i det Skud bestaaer.

3

3Efter Munden Folk at snakke,
Som for Skik den Poppe har,
Det kun giør en Falske-Blakke,
Eller og en topmaalt Nar;
Derfor Poppen skyde vi,
Ærligt er vort Compagnie.

4

Det skal heller Ingen sige,
Spildt vi har vort Lod og Krudt,
Med vort Fugle-Kongerige
Papegøien har vi skudt;
Sine Aar det, til vor Pris,
Tæller kun i Hundredviis!

5

Lad kun skifte Konge-Rangen!
Jeg udsørget har for min,
Ærligt kan kun Een ad Gangen
Nævne Konge-Skaalen sin;
To om Æren, To om Bud,
Fjas er det som To om Skud!

6

4Broder-Lag paa Skyde-Bane!
Far da fort, som Du gik frem!
Hold kun ved din gamle Vane,
Popper skyd med Fynd og Klem!
Lyde skal da høit i Skov
Dine store Bøssers Lov!

7

Papegøien Du da skyde
Skal, som Du den hidtil skiød;
Som de Ord i Grunden lyde:
Staae dit Rige skal for Stød,
I Aarhundred, som i Dag,
Til Monarkens Velbehag!