Grundtvig, N. F. S. Min Moder

En lille del af punktkommentarerne og af bibelstedshenvisningerne i læseteksten er udarbejdet på grundlag af oplysningerne i Grundtvig (1956-1964) Sang-Værk. Varianter, noter og registre; Kjærgaard (2008) Salmehåndbog; Dahn (1984) Salmehåndbogen samt i Pedersen (1999) “‘Solen skinnede og Moder kaldte’”.

jf. også moderøje, et poetisk udtryk for en mors kærlige omsorg og opmærksomhed.

her: graven (egl. en grube med giftige slanger, som dødsdømte i det førkristne Norden kunne kastes ned i).

gjort tavs, forstummet.

dvs. Guds navn; måske også hentydning til Grundtvigs far, præsten 👤Johan Grundtvig.

Havfruens sang er i folkesagn og -sange forbundet med spådom, der varsler velsignelse eller forbandelse, og motivet er ført videre i romantikkens litteratur (se Brøndsted 1965, s. 88-110; Lundgreen-Nielsen 1980, s. 29 f.).

vanskelige og hårde vilkår.

hentydning til de danske dronninger 👤Dagmar og 👤Tyre Danebod.

knækket.

også.

her: graven, dødsriget (egl. en grube med giftige slanger, som dødsdømte i det førkristne Norden kunne kastes ned i).

her: begravelsespladsen, kirkegården.

i graven hos historiens gudinde, Saga.

meget vanskelige og hårde vilkår.

endog, selv.

dvs. det jordiske, forgængelige menneske.

en giftslanges tand; i overført betydning om legemets tilintetgørelse i graven; om slangens bid, se indledningen, afsnittet Mindedigtet – dets genre og stil.

slanger; maddiker, der fortærer lig.

lovprise højt.

således.

hovedsmykke af guld, gylden kongekrone.

dvs. flok af hellige.

blive herliggjort.

ligklæde.

👤Johan Grundtvig, født den 14. april 1822 i Præstø som digterens førstefødte søn.

skal følge (optativ singularis).

jf. også 👤Thomas Kingos salmegenre, Hierte-Suk, i hans Aandelige Siunge-Koors Anden Part, 1681 (Kingo 1941 [1681], bind 3).

her: også indblæser en kraft i (se evt. Joh 20,22); inspirerer (Lundgreen-Nielsen 1980, s. 32).

tydeligt, klart.

fornemme, mærke.

gamle kvinde; gamle, kvindelige slægtning; bedstemor.

dvs. fager.

ligklæde.

også.

fjerdragt som en svanes, der if. gammel folketro satte mennesket i stand til at flyve.

blev din tale svagere, dvs. både stemmen og sproget.

dvs. i salmer fra din salmebog.

den digteriske virksomhed, egl. digterens (forestillede) redskab, når han skal digte med rim.

måske en hentydning til den spæde 👤Johan Grundtvig; evt. angående digteren selv, “Danmarksmoderens” barnebarn (se Lundgreen-Nielsen 1980, s. 32 f.).

her: den sidste salme, digtet før døden, indeholder (for Grundtvig) evighedshåb (se Toldberg 1950, s. 176-179). Udtrykket er en omdannelse af svanesang, dvs. en digters sidste arbejde.

her: mennesket.

vedrørende 👤Cathrine Marie Grundtvig, der døde den 17. september 1822; forestilling om en afdød dansk moderdronning, der er metafor for kristne, danske og kvindelige værdier.

dvs. til stede.

dvs. ‘moderens’ jordiske, legemlige del.

bånd eller sele, et barn ledes eller føres i, mens det lærer at gå.

dvs. i Bibelen; på den kristne forkyndelse (overført betydning).

Anvendt litteratur