Grundtvig, N. F. S. Jule-Sang for christne Børn

jf. Grundtvig 1845, nr. 986 og Mau 1879, nr. 3.150.

skal glæde sig (optativ singularis).

dvs. lovet være Gud, lovpris Herren (egl. hebraisk: lovsyng Jahve); udråb, ofte brugt indledende eller afsluttende i jødisk og kristen liturgi, jf. f.eks. Sl 106,1 og 48 (Biblia 1787) og Åb 19,1 (se Kjærgaard 2008, bind 2, s. 19).

dvs. symbolske offergaver til henholdsvis en konge, en gud og en døende (se Dahn 1984, s. 63; Kjærgaard 2008, bind 2, s. 108).

rent, uforfalsket; fint.

her: overvundet.

dvs. lysende blå (se også Balslev-Clausen 1991, s. 24).

også: gå i kirke, dvs. forsamles som Guds menighed ved at deltage i gudstjeneste.

hurtigt, i løbet af kort tid.

(vi) skal lovsynge (optativ pluralis); lovsyng (imperativ, 1. person pluralis, indbyrdes opfordring).

herlig, stærk; god.