Grundtvig, N. F. S. Hittegods

først og fremmest.

tidlige historie.

igen en anden gang.

indimellem.

bemærkelsesværdige.

Grundtvigs oversættelser: Norges Konge-Krønike af Snorro Sturlesøn (1818-1823) og Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus (1818-1823).

erkender.

belyses, opklares.

utvivlsomt.

dedikationen.

dvs. syntes.

bogkendere, litterater; videnskabsmænd, lærde.

særlig, bemærkelsesværdig.

slægtled.

jubilæumsår for en vigtig kirkehistorisk begivenhed; her: tredje gang, hvor man kunne fejre et 100-årsjubilæum for 👤Luthers opslag af sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg 1517, en begivenhed, der blev startskuddet til den protestantiske reformation.

indbinding eller indlæg i bogbind; bindfoder.

talemåde, jf. Mau 1879, nr. 9.911, og Grundtvig 1845, nr. 2.630.

forsigtigt skilt fra omslaget.

efterspurgte; tidligere omtalte.

overdreven tilbøjelighed til at tvivle; skepsis.

historie, både som et skriftligt værk og som indbegrebet af de fortidige begivenheder.

forbigangne, svundne.

dvs. syntes.

godt.

anbragt, givet ud.

beretninger om, hvad der er sket i svundne tider.

dvs. prent, tryk.

lille stump, brudstykke.

volder ikke nag, jf. kommentaren hertil hos Ley 1841, s. 15.

henvist.

kraftigt beskåret.

allerede.

meget ondt sindelag.

ondt (gl. mask. nominativ) sindelag.

ham (gl. mask. dativ).

tillige med.

ham (gl. mask. dativ).

tillige med.

som Grundtvig skriver: folk.

dvs. folk.

også.

uret, fortræd.

som Grundtvig skriver: næse.

voldsomt; smerteligt.

trolddomskunster.

også; og ligeledes.

trolddomskunster.

ham (gl. mask. dativ)

åbenlyst.

her: af.

gren (som krogene til at hægte vægtæpper sammen med snittes af). Det ældre middeldanske ‘lim’, der svarer til moderne ‘lem’, kan både betyde lem og gren.

her: af.

hver en (gl. dansk).

gren (som krogene til at hægte vægtæpper sammen med snittes af). Det ældre middeldanske ‘lim’, der svarer til moderne ‘lem’, kan både betyde lem og gren.

dvs. dag.

tvivlede han på mig, idet jæv, som Grundtvig skriver, betyder tvivl.

ham (gl. mask. dativ).

lokum.

høflighedsfrase, der bruges som undskyldning for et stødende udtryk.

toilet, lokum.

at gå lige fra spisningen hen at forrette sin nødtørft, jf. Mau 1879, nr. 1.438, og Grundtvig 1845, nr. 370. Hvisken/visken sigter her enten, som Grundtvig skriver — hysken, dvs. lokum, eller det bundt halm eller lignende, der blev brugt som toiletpapir.

ham (gl. mask. dativ).

lokum.

ham (gl. mask. dativ).

kongen.

tydeligvis, indlysende.

gennemset, tilrettelagt; korrekturlæst.

holdt, opført.

tåbeligt (yngre middeldansk).

således.

galede (gl. præteritum).

klart, tydeligt.

korrekturlæseren.

tåbeligt (yngre middeldansk).

dvs.

hidtil, indtil nu.

korrekturlæseren.

det, at han galede.

tåbelig (yngre middeldansk).

galede (gl. præteritum).

lige så sikkert; ligeså.

simpel.

helt sikkert.

rimelighed.

lærd, men pedantisk boglig beskæftigelse med fortidens litteratur og historie; studierne af de klassiske tekster og de døde sprog, dvs. hebraisk, græsk og latin.

ty., stavelsesstikkeri, stavelsesfnidder.

allerede.

dvs. prentedes, tryktes.

forfædre.

erfare, høre.

forfædres.

nedskrivning, affattelse.

tid, der ligger så langt tilbage, at levnene derfra løber sammen og er svære at adskille.

agtværdige, pålidelige mænds; hædersmænds, her med konnotationer i retning af danske mænds.

forunderligt, vidunderligt.

dvs.

gennemset, tilrettelagt; korrekturlæst.

dvs. al den stund; eftersom.

nyankomne, nytilkomne.

Københavns Universitet, der blev grundlagt 1479.

ubestrideligt.

sikkert.

som er glad for landets (fortids)minder.

fredselskende, gode; et ordspil på Frode Fredegod.

danske konge.

med sikkerhed.

historieskrivningen; muligvis dog en henvisning til Grundtvigs igangværende oversættelser af Snorre og Saxo.

frataget, franarret.

her: danskernes; egl. agtværdige, pålidelige mænds; hædersmænds.

bortgåede, afdøde.

huldsalige, vellidte.

danske kongers.

allerede.

over for.

holder oppe; understøtter.

beretninger om, hvad der er sket i svundne tider.

overdreven udsmykket stil efter mønster fra antik romersk retorik.

Valdemarerne er en samlebetegnelse for 👤Valdemar 1. den Store og hans to sønner 👤Knud 6. og 👤Valdemar 2. Sejr.

simple.

dvs. prentede, udgivet på tryk.

gravmonument, her: 👤Christian 1.s i Roskilde Domkirke.

efterkommere af Frode Fredegod eller konger, der er ligeså gode som Frode Fredegod.

Valdemarerne er en samlebetegnelse for 👤Valdemar 1. den Store og hans to sønner 👤Knud 6. og 👤Valdemar 2. Sejr.

kongeslægten.

kraftigt, energisk.

da.

Universitet; her: Københavns.

foretagsomhed, driftighed; stræbsomhed.

diskuteret.

manden fra Hålogaland i Nordnorge.

ubestrideligt.

anmærkningerne.

endnu.

som Grundtvig skriver: en variant af navnet på det sted i Norge, som er nævnt af 👤Ottar for kong 👤Alfred. Af angelsaksisk ‘cyning’ (da. konge) og ‘heal’ (da. hjørne, vinkel).

handelsby; egl. by med stabelret, dvs. ret til at modtage og opbevare handelsvarer i en vis periode inden salg.

var værd at bemærke.

mærkbart; underligt.

fejllæses.

knappe, kortfattede.

sikkert.

lat., ‘et for et andet’, dvs. forveksling.

hvile.

også.

således.

da jeg lagde sidste hånd.

dvs. stednavn.

let.

dvs. syntes.

følgeslutning.

del.

særlig; mærkelig.

oldisl., ‘På den tid afholdt man blot [offerhandling] i Skiringssal’ (Lassen overs. 2016, bind 2, s. 159). Citatet stammer fra kapitel 10 af Sögubrot af fornkonungum (Jónsson 1976, s. 363; da. Sagafragment om nogle oldkonger i Danmark og Sverige). Grundtvig citerer Schøning 1771, s. 367.

oldisl., ‘og der strømmede folk dertil fra hele Viken’ (Lassen overs. 2016, bind 2, s. 159).

oldisl., enten dåb, afledning af ‘skíra’, rense (eller døbe) eller forklaring, tolkning, afledt af ‘skýring’.

oldisl., dåb; afledning af ‘skíra’, rense (eller døbe).

oldisl., som Grundtvig skriver: klar.

ren.

oldisl., som Grundtvig skriver: rense (eller døbe).

oldisl., oplysning, fortolkning. Denne betydning har Grundtvig fra Halldórsson 1814, bind 2, s. 271).

historien, både som et skriftligt værk og som indbegrebet af de fortidige begivenheder.

således.

sandsynlig.

bemærkelsesværdigt.

historie, både som et skriftligt værk og som indbegrebet af de fortidige begivenheder.

henrundne.

eneherredømmet.

del.

oldisl., som Grundtvig skriver: buk.

oldisl. (egl. bukkr), som Grundtvig skriver: buk.

Anvendt litteratur