Grundtvig, N. F. S. Kiærminde-Bladet

ligesom.

til fulde.

betaler vores gæld (til naturen), dvs. dør.

med vished.

nektar; dug der falder fra Yggdrasil (jf. Grundtvig 1808, s. 188).

meddele ved sang.

skriftens mangelfulde gengivelse af den levende tale.

henvisning til den mytologiske Charon.

hæderlige, agtværdige kvinde, med konnotationer i retning af danske kvinde.

hulke, græde imod dig.

omsorg og omtanke over for børnene eller — i overført betydning — sorg over tabet af Norge i 1814.

det dødelige menneskes.

bristet.

himmeløje.

sorgfuld.

eller.

hær.

således.

drag afsted.

spejlinger.

I gnostisk tankegang kan æoner også være personificerede kræfter, der udstrømmer af den højeste Gud; overmenneskelige, udødelige væsener. Hele begrebet kan måske forklares som luftige forestillinger eller kræfter.

fuldt af varme, kærlige følelser.

kriger- eller helteskare.

sang (triller).

ganske vist.

allusion til 1 Kor 13,12, se også indledningen, afsnittet: Vor hulde Moder.

endnu.

efter.

forsvundne.

omgav; spændte omkring som et bælte.

hjertebølge; hjerteslag.

dvs. nænnede.

tåbelig.

åndedræt fra en afdød, der befinder sig levende i himlen.

trofast ved hus og hjem; for Grundtvig også et ordspil på ordet hustru.

hæderlige, agtværdige kvinde, med konnotationer i retning af danske kvinde.

grænser.

fredselskende, gode; ordspil på Frode Fredegod.

dvs. Danmark.

de jordiske rester.

danske konger af navnet Svend.

danske konger af navnet Knud.

blev døbt i Danmark (jf. Mark 1,9).

her: kongens blod.

således.

danske konger af navnet Valdemar eller en samlebetegnelse for kongerne 👤Valdemar 1. den Store og hans to sønner, 👤Knud 6. og 👤Valdemar 2. Sejr.

krigstogt.

måske en hentydning til den skyldfølelse, som 👤Abel kunne føle ved at stå bag mordet på sin bror, 👤Erik.

dvs. blegnede, døde.

dvs. størknet.

dvs. syntes.

endnu.

sang (triller).

👤Luthers tid; under reformationen i Danmark.

hastigt.

også.

muligvis også et billede på Danmark.

også.

dvs. syntes.

fyldord, indsat af rytmiske hensyn.

universitetet (Det Teologiske Fakultet).

ganske vist.

søn af den hæderlige, agtværdige kvinde, med konnotationer i retning af den danske søn.

eller.

om vinteren.

forglemt, glemt.

også.

fostertilstanden i livmoderen; her: medfødte egenskaber, stammende fra moderen.

endnu, stadigvæk.

trodsigt.

billede på retfærdigheden; allusion til Bibelens dommere, dvs. høvdinge eller småkonger, fx i Dommerbogen.

endnu.

sunket om.

de danske farvande.

det lange, smalle bjergrige land; billede på Norge.

her: i.

endnu.

tuberkulosen; 1700-tallets åndløshed.

endnu.

forvent.

de danskes bod, dvs. hjælp eller frelse; også henvisning til dronning 👤Thyra Danebod.

kan (gl. 2.person singularis).

dvs. bøgehal, skov; et billede på Danmark.

dvs. stavede; skrev langsomt.

narre; lokke.

den Frejas, der velsigner; billede på det nordiske som kontrast til Middelhavets Afrodite, der samtidig spiller på, at Freja drog ud i verden for at lede efter sin elskede.

skrevet.

digtningen og den digteriske inspiration.

endnu.

marmorbuerne.

henvisning til billedhuggeren 👤Bertel Thorvaldsen, der ligesom den mytologiske smed evner at skabe plastiske figurer.

bestemt.

sang (triller).

rosenbælte, symbol på kærlighed.

er eller vil være (optativ).

hvor, hvor end.

således.

blomsterklasen med kærminder; mængden af kære, historiske minder.

dvs. markskel; grænser.

således.

bestemt.

dvs. fagert, smukt.

omgivet af blåt (som havet).

erindring.

bestemt.

således.

endnu.

både kære minder og blomsten kærminde.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 7.579, og Grundtvig 1845, nr. 2.117.

list i forbindelse med ondskab.

sårbare.

personen fra Savoyen. Savoyen var oprindelig beboet af de keltiske allobroger, men blev i 121 f.Kr. underlagt romerne.

malede billeder, der ikke formår at gengive den højere virkelighed eller det guddommelige.

både kære minder og blomsten kærminde.

falkeblik.

det danske sprog.

må glemme (optativ).

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 3.296, og Grundtvig 1845, nr. 1.008.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 1.495, og Grundtvig 1845, nr. 413.

blomsterkransen, bundet af kærminder; mængden af de kære minder.

den dødelige del af mennesket.

farves på ny.

dvs. lejet, lånt for penge.

således også, såvel som.

bygningsværker; arkitektur.

hvad der blev talt eller fortalt.

dvs. Guds ord, evangeliet.

allusion til menigheden eller den enkelte troende som 👤Kristi brud.

fantasifostre; egl. små dukkelignende rødder af mandragoraplantens, som mentes at have evne til at drage (trække) penge, lykke og lignende til huse.

den gammeldags skole, latinskolen.

få samme skæbne som.

folk fra Skytien, skyter; oldtidsfolk, der levede nord for Sortehavet og Det Kaspiske Hav.

tavlerne.

dyriskhed; dumhed, indskrænkethed.

besmykket (nedsættende).

dvs. fult, fælt.

Anvendt litteratur