Grundtvig, N. F. S. Hvad kommer der ud af al den Vind med Saxo og Snorro?

Grundtvigs oversættelser, Norges Konge-Krønike af Snorro Sturlesøn (1818-1823) og Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus (1818-1823).

lille pibe; overført: spinkelt fremsat kritik.

iagttaget.

eksemplarer af planten berberis.

dvs. nytår.

ordsprog; jf. Mau 1879, bind 2, s. 451, efter Joh 20,24-29 om den vantro 👤Thomas.

udgive, forlægge.

👤Saxos Gesta Danorum og 👤Snorres Heimskringla.

her: af 👤Saxos Gesta Danorum og 👤Snorres Heimskringla.

tidsrum af tolv år.

👤Saxos Gesta Danorum og 👤Snorres Heimskringla.

mennesker, der blot bladrer i bøger eller skimmer dem.

👤Saxos Gesta Danorum og 👤Snorres Heimskringla.

i forhold til hvordan.

grundlaget.

oplyst.

billedet eller fremstillingen af forfædrene.

uden tvivl.

forfædrene.

således.

kraftig, eftertrykkelig.

forfædrenes ånd.

tillempe, tilpasse.

talemåde, variant af et udtryk fra Det nye Testamente: “Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe; for så river lappen den i stykker, og hullet bliver værre. Man fylder heller ikke ung vin på gamle lædersække; for så sprænges sækkene, og vinen går til spilde, og sækkene ødelægges. Nej, man fylder ung vin på nye sække, så bevares begge dele”, jf. Matt 9,16-17.

gløde, stråle.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 1.112. og Grundtvig 1845, nr. 1.569.

sådan, således.

ordsprog, jf. Grundtvig 1845, nr. 959, og Mau 1879, nr. 7.248.

indskud, tilskud.

sagen.

Grundtvigs oversættelser, Norges Konge-Krønike af Snorro Sturlesøn (1818-1823) og Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus (1818-1823).

passende; pålidelig.

være forlægger for; udgive.

Grundtvigs oversættelser, Norges Konge-Krønike af Snorro Sturlesøn (1818-1823) og Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus (1818-1823).

sagen.

hverken.

lat., må misundelse mangle i mine ord (overs. GV).

indsamling.

Grundtvigs oversættelser, Norges Konge-Krønike af Snorro Sturlesøn (1818-1823) og Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus (1818-1823).

48.

ordsprog, jf. Mau 1879, bind 1, s. 531, og Grundtvig 1845, nr. 1.431.

ordsprog, variant om bestikkelse af naive: “Gamle Folk og Børn plejer man at smøre om Munden med Sirup”, jf. Mau 1879, bind 2, s. 313, og Grundtvig 1845, nr. 2.440.

slåen til lyd for, påkaldelsen (som ved kirkeklokker).

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 3.118, og Grundtvig 1845, nr. 933.

langsommelighed; karakteristik af et projekt, der bevæger sig med sneglefart.

slet ikke, på ingen måde.

evne til at se.

danskerne.

nordmændene.

i overmål.

Grundtvigs oversættelser, Norges Konge-Krønike af Snorro Sturlesøn (1818-1823) og Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus (1818-1823).

historien, både som et skriftligt værk og som indbegrebet af de fortidige begivenheder.

at give en nogen eller noget god dag betyder at være ligeglad med.

her nok begge Grundtvigs oversættelser: Norges Konge-Krønike af Snorro Sturlesøn (1818-1823) og Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus (1818-1823).

således.

Grundtvigs oversættelser, Norges Konge-Krønike af Snorro Sturlesøn (1818-1823) og Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus (1818-1823), se indledningen, afsnittet om de færdige udgaver.

resten.

👤Saxos Gesta Danorum og 👤Snorres Heimskringla.

det er ikke lykkedes at finde ud af, hvem eller hvad Grundtvig hentyder til her.

ladt ude af betragtning; blevet færdig med at blive betragtet.

Grundtvigs oversættelser, Norges Konge-Krønike af Snorro Sturlesøn (1818-1823) og Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus (1818-1823).

person, der ejer en papirmølle; papirfremstiller.

papirarket. Et ark giver 8 blade i oktavformat, dvs. 16 sider.

bundt af papirark, specielt om 10 ris papir (ofte svarende til 20 bøger).

ordsprog, jf. Grundtvig 1875, nr. 478.

Grundtvigs oversættelser, Norges Konge-Krønike af Snorro Sturlesøn (1818-1823) og Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus (1818-1823).

sagen.

i stort antal.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 7.595.

dvs. købstad.

undtagen.

dvs. hælvten, halvdelen.

papirarket. Et ark giver 8 blade i oktavformat, dvs. 16 sider.

klart, indlysende.

skal eller bør sige (optativ).

retssag, sagsanlæg, evt. om tilbagebetaling, hvis krønikerne ikke bliver til noget.

Grundtvigs oversættelser, Norges Konge-Krønike af Snorro Sturlesøn (1818-1823) og Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus (1818-1823).

talemåde, variant af Mau 1879, bind 1, s. 385: “Det er haardt Hø at drage”, dvs. noget er vanskeligt.

senere hen.

forpligtede.

perioden er overstået; tiden er gået.

sigter til Grundtvig selv, der på dette tidstpunkt beklædte embedet som kapellan.

Grundtvigs oversættelser, Norges Konge-Krønike af Snorro Sturlesøn (1818-1823) og Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus (1818-1823).

synes, se ud til.

dvs. mente.

dvs. minsandten.

frygt for dagen og vejen, for at mangle det daglige brød; evt. en allusion til Matt 6,26.

således.

kan betragte (optativ).

formentlig 👤Saxos Gesta Danorum og 👤Snorres Heimskringla.

Grundtvigs oversættelser, Norges Konge-Krønike af Snorro Sturlesøn (1818-1823) og Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus (1818-1823).

det (gamle) islandske sprog.

sjællænder (arkaiserende); egl. en person, der farer (dvs. hører hjemme) på Sjælland. Grundtvig var født i Udby på Sydsjælland.

hvad enten.

dvs. håndsrækning.

Anvendt litteratur

Anvendt webside

  • http://mothsordbog.dk/