Grundtvig, N. F. S. Velkomst til Danne-Kongen

Velkomst til Danne-Kongen.

1

Held den Konge, hvem Folket ledsager
Stille, veemodigt af Bye!
Ham med Jubel det atter modtager,
Sangen sig løfter i Skye;
Saa og med Soel daler Fuglenes Røst,
Hæver sig klar, naar det rødmer i Øst.

2

Held Dig! Konning i 📌Dannemarks Vange!
Det er din Arvegangs-Ret:
Fulgt med Taarer, og hilset med Sange,
Færdes vor Konninge-Æt;
Folket i Skoven har Fuglenes Viis,
Taaren og Sangen er Straalernes Priis.

3

299Hil Dig, Konge! paa Fædrene-Borgen!
Atter velkommen i Vang!
Chor af Fugle Dig venlig i Morgen
Vække med sødere Sang!
Hil Dig! 👤Marie! vor Dronning saa fiin!
Kongens er Prisen, og Kongen er Din!

4

Hil Dig, Konge! som haver paa Borgen
Hvad selv i Hytten er Held!
Sid lyksalig, med Bod for al Sorgen,
Vaagen for 📌Dannemarks Vel!
Silde, med Taarer, vi føle Dit Savn!
Sildigste Slægter velsigne Dit Navn!

5

Svag er Stemmen, som her Dig har giæstet,
End ligger Kraften i Svøb;
Vel, at Alt, som har Hjerterod fæstet,
Gro'r dog i Aarenes Løb!
Skiønnere Blomster, og høiere Sang,
Hjelper os Gud, vi Dig bringe engang!*Denne Kvædling var naturligviis bestemt til at komme her, men nu da den er trykket i Skilderiet, er det endogsaa min faderlige Pligt at indrykke samme, da den Lille er blevet fortrykt paa adskillige Steder, og har faaet sit ene Been vridt reent af Led.