Grundtvig, N. F. S. Velkomst til Danne-Kongen

lykkelig er (tilråb).

således også, ligesom.

lykkelig er du (tilråb).

konge (arkaiserende).

dvs. ret i kraft af at være legitim konge i henhold til arvefølgen.

kongeslægt (arkaiserende).

skik, vane.

den ypperste, foretrukne.

lykke.

trøst.

endnu.

dvs. hvis Gud er os nådig.

lille kvad, digt.

optrykt med fejl (af bogtrykkeren); forklemt og beskadiget. Grundtvig spiller her på ordets dobbelte betydning.